Temná hmota, která tvoří 83 % hmoty ve vesmíru, v okolí Slunce zřejmě chybí

20. 04. 2012
Temná hmota ESO Mléčná dráha

Temné hmoty by mělo být ve vesmíru podle aktuálních teorií skoro 5x více než té běžné, kterou můžeme pozorovat naším zrakem nebo teleskopy. Temná hmota ale není vidět, její existence byla objevena pouze díky faktu, že hvězdy rotují kolem center galaxií příliš rychle. Při zkoumání okolí naší vlastní hvězdy ale astronomové z ESO (European South Observatory) zjistili, že zde žádná temná hmota není. Tyto výsledky jsou poměrně překvapivé a znamenají oříšek pro aktuálně uznávané astrofyzikální teorie.

Temná hmota

Temná hmota - je ve vesmíru rozložena ve struktuře vláken a shluků. V místech její větší koncentrace dochází i ke shlukování běžné hmoty, na těchto místech pak může dojít ke vzniku galaxie. Obrázek je kompozicí několika fotografií vesmírného teleskopu Herschel, na kterém je zobrazen vesmír starý zhruba 3 miliardy let.Temná hmota, přestože není vidět, působí svou gravitační silou na své okolí. Právě díky své gravitaci zapříčiňuje rychlejší rotaci galaxií, včetně naší vlastní Mléčné dráhy. Astronomové z evropských observatoří La Silla a Las Campanas v Chile ale pečlivě pozorovali pohyb čtyř stovek hvězd v okruhu do 13 tisíc světelných let od Slunce a nenašli nic. Pohyb, který pozorovali, byl téměř kompletně způsoben běžnou hmotou, a nenechával tak žádný prostor pro existenci temné hmoty.

"Podle našich propočtů měla být existence temné hmoty v tomto regionu velmi patrná", řekl Christian Moni Bidin, vedoucí autor studie publikující výsledky těchto pozorování v magazínu Astrophysical Journal. Astronomové očekávali 0,4-1 kilogram temné hmoty na prostor o velikosti Země, ve skutečnosti ale našli pouhých 70 gramů. To by mohlo vysvětlit dosavadní neúspěchy při detekci temné hmoty na Zemi, v našem regionu galaxie je jí prostě málo.

Výsledky pozorování astronomů nemusí nutné popírat existenci temné hmoty. Co její nedostatek v našem okolí znamená tak zatím není zřejmé, může to být pouze fakt, že se Slunce nachází v bublině, kde temná hmota chybí. Nové světlo do problematiky by mohla vznést od roku 2013 evropská družice Gaia, která bude pozorně sledovat hvězdy v Mléčné dráze, vytvářet jejich mapu a zaznamenávat jejich pohyb.
Autor článku: Otakar Zajíc
49
Zajímá vás toto téma?

Dejte nám vědět a klikněte na toto tlačítko.
Tématům, o která bude největší zájem,
se pokusíme věnovat více prostoru.

Sdílejte

Další zprávy z kategorie Temná hmota

Nový pohled na zbytkovou radiaci po velkém třesku, vesmír je o pár milionů let starší a rozpíná se pomaleji

22. 03. 2013 (novější než zobrazený článek)

Nový pohled na zbytkovou radiaci po velkém třesku, vesmír je o pár milionů let starší a rozpíná se pomalejiEvropská vesmírná agentura zveřejnila mapu vesmíru, která byla poskládána z pozorování vesmírného teleskopu Planck. Jde o mapu, na které je zobrazeno tzv. reliktní záření, tedy zbytkovou radiaci, která vznikla krátce po velkém třesku a do dnešního dne představuje jednu z možností jak zkoumat počátky vesmíru. Nová mapa obsahuje více detailů než ty předchozí a obsahuje některé prvky, které vědci doposud neumí vysvětlit. Zpřesnění měření má také za následek korekci v předpokládaném stáří vesmíru a jeho složení.

celý článek

Astronomové našli vlákno temné hmoty propojující dvě galaktické kupy

11. 07. 2012 (novější než zobrazený článek)

Astronomové našli vlákno temné hmoty propojující dvě galaktické kupyAstronom Jörg Dietrich spolu se svými kolegy publikoval v magazínu Nature studii, podle které existuje mezi kupami galaxií Abell 222 a Abell 223 vlákno temné hmoty. Temná hmota však není vidět a její detekce je dnes možná pouze podle jejího vlivu na viditelnou hmotu ve svém okolí. Podle některých teorií by temná hmota měla dokonce stát za zrodem galaxií a nové nálezy jsou s touto domněnkou v souladu.

celý článek

Unikají neutrony do paralelního vesmíru? Podle italských vědců by to vysvětlovalo jejich chování při experimentech

22. 06. 2012 (novější než zobrazený článek)

Při experimentech narazili vědci na podivné chování neutronů, které si současnými fyzikálními zákony nedokáží vysvětlit. Toto chování se nyní skupina italských vědců z University of Aquila pokouší popsat ve své studii publikované v magazínu European Physical Journal C. Podle nich by mohlo docházet k tomu, že by se neutrony transportovaly do zdvojených částic v paralelním světě a zpátky.

celý článek

Pozorování teleskopem Chandra popírají teorie o růstu supermasivních černých děr

14. 06. 2012 (novější než zobrazený článek)

Pozorování teleskopem Chandra popírají teorie o růstu supermasivních černých děrTeleskop Chandra X-Ray Observatory, který snímá vesmír v rentgenovém spektru elektromagnetického záření, je astronomy hojně využíván pro pozorování černých děr. Tato pozorování teď, zdá se, odporují doposud široce přijímaným teoriím o růstu monstrózních černých děr v centrech galaxií. Astronomové se domnívali, že tento růst souvisí s růstem velikosti samotných galaxií, zejména pak jejich center, kde se vyskytují masivní hvězdy. Nové nálezy ale u dvou blízkých galaxií ukazují opačný trend, který dosavadní teorie popírá.

celý článek

Mezigalaktický prostor je podle japonských astronomů vyplněn temnou hmotou

01. 03. 2012

Mezigalaktický prostor je podle japonských astronomů vyplněn temnou hmotouVýzkumníci z University of Tokyo a Nagoya University využili rozsáhlých počítačových simulací, aby zjistili rozložení temné hmoty kolem galaxií. Výsledky naznačují, že galaxie ve skutečnosti nemají stanovené hranice, jak by se mohlo zdát z pozorování běžné hmoty, která tvoří asi jen 4,5 procenta z celkové hmoty ve vesmíru. Temná hmota (tvořící asi 22 % vesmíru) obklopuje galaxie a dosahuje až ke hranicím sousedních objektů a podle japonských vědců tak vyplňuje mezigalaktické médium.

celý článek

ESA zve NASA k podílení se na misi Euclid, Američané se mají vyjádřit do půlky května

22. 01. 2012

ESA zve NASA k podílení se na misi Euclid, Američané se mají vyjádřit do půlky května18. ledna řekl představitel ESA, že pokud má NASA zájem participovat na evropské misi Euclid, musí se obě agentury formálně domluvit do poloviny května. ESA vybrala misi Euclid loni do programu Cosmic Vision 2015-2020 a chce začít s její realizací.

celý článek

Nová mapa rozložení temné hmoty ve vesmíru mapuje její strukturu v zatím největším rozsahu

12. 01. 2012

Nová mapa rozložení temné hmoty ve vesmíru mapuje její strukturu v zatím největším rozsahuMezinárodní tým astronomů prezentoval na setkání Americké astronomické společnosti v Austinu (Texas) zatím nejrozsáhlejší mapu temné hmoty ve vesmíru. Temná hmota (dark matter) je doposud neznámá substance, která významně navyšuje hmotnost galaxií, není ovšem přímo pozorovatelná. Podle aktuálních modelů by měla temná hmota tvořit téměř čtvrtinu hmoty ve vesmíru.

celý článek