Vědcům se pod nesmírným tlakem podařilo vytvořit novou vodivou látku

30. 8. 2012
Fyzika

V magazínu Physical Review Letters vychází studie, kde vědci z Carnegie institutu v USA prezentují svůj výzkum z oblasti vodivých materiálů. Předmětem jejich zkoumání je oxid nikelnatý, který za extrémně vysokých tlakových podmínek změnil své chování a začal vést elektrický proud jako kov. Výrazný pokles elektrického odporu nastal při tlaku 2,4 milionu atmosfér.Více informací k tématu
  Chcete vědět o dalším článku?

  Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích.


  Další zprávy z kategorie Fyzika

  Objev stabilní formy plutonia by mohl napovědět o chování radioaktivního odpadu po milionech let

  21. 10. 2019 (novější než zobrazený článek)

  Mezinárodní tým vědců vedený německým výzkumným centrem HZDR objevil doposud neznámou formu plutonia, která je překvapivě stabilní. Ke svému výzkumu využili synchrotronu European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) v Grenoblu ve Francii.

  celý článek

  Vědci pozorovali nový stav hmoty, který se ukrýval v supravodivém materiálu

  4. 1. 2019 (novější než zobrazený článek)

  Tým fyziků v Ames Laboratory a na University of Alabama Birmingham objevil překvapivě dlouhotrvající stav hmoty, který nastává v materiálech v supravodivém stavu. Dosáhli jej pomocí extrémně rychlých pulsů laseru, které způsobily kolektivní chování částic uvnitř hmoty. Nový jev nastává vedle supravodivosti a oba tyto stavy vzájemně bojují o elektrony v materiálu. Studie věnující se tomuto výzkumu byla v prosinci publikována v magazínu Physical Review Letters.

  celý článek

  Čínský reaktor pro termojadernou fúzi dosáhl rekordních teplot, vyšších než panují v nitru Slunce

  18. 11. 2018 (novější než zobrazený článek)

  Čínský termojaderný reaktor EAST dosáhl při experimentu teplot dosahujících 100 milionů stupňů Celsia, pokořil tak dosavadní rekord a přiblížil lidstvo novému zdroji energie. Termojaderná fúze získává energii ze slučování atomů, podobně jako je tomu ve hvězdách. Vědci se o fungující termojaderný reaktor pokoušejí už desítky let ale zatím pouze s dílčími úspěchy.

  celý článek

  Vědcům se podařilo prokázat nové skupenství hmoty - excitonium

  10. 12. 2017 (novější než zobrazený článek)

  Vědcům se podařilo prokázat nové skupenství hmoty - excitoniumSkupenství hmoty excitonium bylo teoreticky předpovězeno už v 70. letech a jeho existence byla pozorována nepřímými důkazy, jde o tzv. Boseho-Einsteinův kondenzát tvořený excitony. Týmu vědců pod vedením profesora Petera Abbamonteho se nyní podařilo přijít s novými důkazy, které existenci excitonia jasně prokazují. Pomohla jim k tomu nová technika nazývaná M-EELS (Momentum-resolved Electron Energy-Loss Spectroscopy), kterou si sami vyvinuli pro měření nízkoenergetických bosonů. Výsledky výzkumu byly publikovány ve vědeckém magazínu Science v prosinci.

  celý článek

  Fúze kvarků generuje dosud nepředstavitelné množství energie, více než jaderná fúze

  7. 11. 2017 (novější než zobrazený článek)

  Fúze kvarků generuje dosud nepředstavitelné množství energie, více než jaderná fúzeDvěma vědcům na univerzitách v Tel Avivu a Chicagu se podařilo teoreticky prokázat masivní množství energie uvolňované při interakci subatomárních částic známých jako kvarky. Při tomto subatomárním ekvivalentu jaderné fúze dochází k uvolnění až osmkrát většího množství energie než u vodíkové bomby. Tento objev přináší nové světlo do interakcí subatomárních částic a jejich potenciálního využití. Výsledky práce Marka Karlinera a Jonathana Rosnera byly publikovány ve vědeckém magazínu Nature.

  celý článek

  Vědcům se podařilo získat důkaz o existenci nového stavu supravodivosti

  5. 11. 2014 (novější než zobrazený článek)

  Vědcům se podařilo získat důkaz o existenci nového stavu supravodivostiSupravodivé materiály dokážou vést elektrický proud bez sebemenšího odporu. Doposud ale k navození tohoto stavu potřebovali vědci žádné nebo jen relativně slabé magnetické pole, to totiž narušuje vazby mezi páry elektronů, které jsou nositeli supravodivosti. Týmu vědců vedenému Vesnou Mitrovicovou se však podařilo identifikovat nový stav, kdy k supravodivosti dochází i za přítomnosti silného magnetického pole, výsledky experimentů byly publikovány ve vědeckém magazínu Nature Physics.

  celý článek

  Vědci z CERNu našli způsob jak experimentálně ověřit funkci higgsova bosonu

  5. 8. 2014 (novější než zobrazený článek)

  Vědci z CERNu našli způsob jak experimentálně ověřit funkci higgsova bosonuVědcům pracujícím s Velkým hadronovým urychlovačem (LHC), se podařilo objevit interakci subatomárních částic, která by mohla potvrdit, že higgsův boson skutečně zprostředkovává hmotnost pro ostatní částice, jak praví Standardní model. Práce fyziků tak ani po potvrzení objevu božské částice, jak je higgsův boson často označován, není hotová a LHC má pořád co na práci.

  celý článek