Měření observatoře na jižním pólu ukazují, že Země absorbuje energetická neutrina

26. 11. 2017
Neutrina Antarktida Částicová fyzika

Podle studie publikované v listopadovém vydání magazínu Nature jsou neutrina na své cestě absorbovaná v naší planetě. Aturoři studie tak usuzují z měření částicového detektoru IceCube umístěného nedaleko jižního pólu. Neutrina jsou subatomární částice, které procházejí v obrovských množstvích veškerou hmotou, u těch vysoce energetických však dochází k interakcím s protony a neutrony. Pozorované chování neutrin odpovídá předpovědím standardního modelu částicové fyziky.Neutrina vznikají ve hvězdách, supernovách a například i v atmosférických reakcích s kosmických zářením. Mají velmi nízkou masu a nulový náboj, díky tomu prochází lehce libovolnou hmotou a jsou součástí běžného radiačního pozadí. Tedy vlastně reagují, ale jen velmi zřídka.

Pro studium neutrin vznikla observatoř IceCube, která se skládá z více než 5 000 optických senzorů v průzračném ledu na Antarktidě, které monitorují kubický kilometr ledu pod povrchem. Při reakcích neutrin vznikají muony, jiné subatomární částice, které emitují záblesk radiace, zachytitelný senzory. Observatoř dokáže z těchto záblesků poznat z jakého směru původní neutrino přiletělo a jakou mělo energii.

Výsledky měření ukazují, že neutrina s vyšší energetickou hodnotou mají větší pravděpodobnost být zachycena, dochází u nich tedy častěji k interakcím s jinými částicemi. Dalším zjištěním je to, že neutrin přicházející ze severu, tedy těch, která prochází naší planetou, je výrazně méně než těch z ostatních směrů. Z toho vědci usuzují, že jsou neutrina planetou absorbována, i když pouze ve velmi malé míře oproti velkému množství, které Zemí prochází.

Publikovaná studie pracuje pouze s měřeními za první rok operací IceCube. Další data jsou vědci nadále zpracovávána a očekávají zpřesnění svých závěrů v dalších měsících a letech. Nové informace by měla přinést také nově budovaná laboratoř KM3NeT (Cubic Kilometre Neutrino Telescope) ve středozemním moři.

Líbil se Vám tento článek?

Podpořte tento web sdílením našeho obsahu.

Chcete vědět o dalším článku?

Následujte nás na sociálních sítích.

Další zprávy z kategorie Neutrina

Neutrina jsou skutečně pomalejší než světlo, vědci potvrdili chybné měření jejich rychlosti

11. 06. 2012

Neutrina jsou skutečně pomalejší než světlo, vědci potvrdili chybné měření jejich rychlostiLoni na podzim oznámili vědci z CERNu, že změřili rychlost neutrin, která měla být rychlejší než světlo, což podle aktuálně přijímaných teorií není možné. V pátek ale CERN potvrdil, že experiment byl ovlivněn chybou a neutrina při něm ve skutečnosti rychlost světla nepřekročila. Einsteinovy teorie tedy nadále platí a rychlost světla je nadále nepřekonatelný limit pro vše ve vesmíru.

celý článek

Pozorování observatoře IceCube vylučuje záblesky gamma záření jako zdroj kosmického záření

19. 04. 2012

Pozorování observatoře IceCube vylučuje záblesky gamma záření jako zdroj kosmického zářeníVědci z antarktické neutrinové observatoře IceCube přišli s novými poznatky o zdroji kosmického záření, jejich studie dnes vyšla v magazínu Nature. Podle studie nemohou být záblesky gamma záření původcem kosmického záření, a jako nejpravděpodobnější zdroj se teď jeví černé díry.

celý článek

Desetimetrový teleskop na jižním pólu pomáhá upřesnit masu neutrin a vliv temné energie na galaxie

07. 04. 2012

Desetimetrový teleskop na jižním pólu pomáhá upřesnit masu neutrin a vliv temné energie na galaxieAstronomové pracující se South Polar Telescope (SPT) určili horní limit pro masu neutrin, která byla ještě donedávna považována za zcela nehmotná. Vědci považovali neutrina za nehmotná, protože téměř vůbec nereagují s běžnou hmotou, nespočet jich proletí každou sekundu skrz naši planetu, aniž bychom je vůbec zaznamenali. Podle nových pozorování by se ale jejich hmotnost měla pohybovat někde mezi 0,05 - 0,28 eV. Výsledky svého výzkumu prezentovali astronomové na setkání American Physical Society prvního dubna.

celý článek

Další důkaz proti nadsvětelné rychlosti neutrin, v CERNu se mezitím připravuje opakované měření

18. 03. 2012

Další důkaz proti nadsvětelné rychlosti neutrin, v CERNu se mezitím připravuje opakované měřeníKdyž loni vědci účastnící se experimentu OPERA oznámili, že naměřili neutrina, která jsou rychlejší než světlo, udělalo to ve světě fyziky pozdvižení. Od té doby se objevují stále nové vědecké studie, které fyzikálně naměřené výsledky popírají a dávají tak za pravdu einsteinově teorii relativity. Poslední takovou studií je publikace experimentu ICARUS, který sídlí v italském Gran Sassu stejně jako OPERA.

celý článek

V případu nadsvětelných neutrin možná brzy přijde zlom, vědci našli dva problémy s měřením jejich rychlosti

24. 02. 2012

V případu nadsvětelných neutrin možná brzy přijde zlom, vědci našli dva problémy s měřením jejich rychlostiV září loňského roku přišli vědci účastnící se experimentu OPERA s fantastickým oznámením, které přisuzovalo subatomárním částicím nazývaným neutrina nadsvětelnou rychlost. Samotní vědci z CERNu, ze kterého byl paprsek pod zemí vysílán i ti z italské observatoře Gran Sasso, kde je umístěn cílový detektor, si s výsledky experimentu nevěděli rady a obrátili se na ostatní vědce, ať jim pomohou potvrdit tyto výsledky nebo najít chybu, která je způsobuje. Tím by mohla být závada, která byla nalezena při měření času, tyto výsledky ale bude nutné ještě potvrdit dalším experimentem, který proběhne v květnu

celý článek

Nová studie popírá neutrina cestující rychleji než světlo, vysvětlení experimentu ale nepřináší

31. 12. 2011

Nová studie popírá neutrina cestující rychleji než světlo, vysvětlení experimentu ale nepřinášíPoté, co evropští vědci naměřili neutrina rychlejší než světlo, snažili se dlouhé měsíce přijít na to, jak výsledky svého experimentu vysvětlit. Když už si nevěděli rady, obrátili se na další vědce po celém světě, aby jim s tím pomohli. Toto prohlášení o porušení dosavadních fyzikálních zákonů zvedlo vlnu zájmu a publikace nových studií, jednou z nich je i reakce profesora Ramanath Cowsika z Washingtonovy University v Saint Luis.

celý článek

Na dně Středozemního moře se staví gigantický detektor neutrin KM3NeT

24. 12. 2011

40 institucí z 10 evropských zemí se podílí na výstavbě teleskopu KM3NeT (Cubic Kilometer Neutrino Telescope), který bude po velké čínské zdi druhou největší stavbou postavenou lidmi. Úkolem teleskopu o velikosti 5 kubických kilometrů bude detekovat neutrina ze vzdálených zdrojů ve vesmíru jako jsou supernovy, kvazary, záblesky gamma záření a podobně.

celý článek