Hvězdy Mléčné dráhy vytváří doposud neznámou strukturu, projevila se při zkoumání jejich pohybu

22. 9. 2018
Mléčná dráha Gaia Galaxie

V datech z teleskopu Gaia se vědcům podařilo nalézt doposud neznámou strukturu tvořenou nezvykle se pohybujícími hvězdami, která se podobá ulitě šneka. Mohlo by jít o pozůstatky kolize s menší galaxií, která nastala před několika stovkami milionů let a ovlivnila pohyb některých hvězd. Objev byl umožněn unikátní misí evropské vesmírné agentury Gaia, která mapuje hvězdy v naší galaxii, přesně měří jejich polohu a rychlost a postupně vytváří nejpodrobnější mapu našeho nejbližšího vesmírného okolí.

Mléčná dráha, detekovaná struktura mezi hvězdami

Mléčná dráha, detekovaná struktura mezi hvězdami Animace vln, které byly detekovány mezi hvězdami naší galaxie v datech z mise Gaia.Gaia kontinuálně pozoruje více než miliardu hvězd a přesně měří, kde se nachází a jak se pohybují. Observatoř se nachází v lagrangeově bodu L2 systému Slunce-Země, to znamená, že se nachází z pohledu od Slunce za Zemí s výhledem do hlubokého vesmíru. Jak teleskop putuje se Zemí kolem Slunce, může pozorovat hvězdy v různých částech roku z různých úhlů a využívat tak efektu paralaxy, kdy pozoruje hvězdy s mírně odlišným pozadím.

Díky tomuto postupu vzniká nejpřesnější mapa Mléčné dráhy, která v sobě má nejen pozice, ale také pohyby hvězd a jejich další charakteristiky. Právě mezi těmito daty se vědcům podařilo objevit něco, co zatím nikdo neviděl: některé hvězdy se chovají jinak než ostatní a společně vytváří strukturu, která poukazuje na dynamický vývoj naší galaxie.

Pozorované hvězdy se nachází nad, nebo pod hlavní rovinou disku galaxie, ve kterém se nachází většina jejích hvězd a vytváří tak zdánlivé vlny podobné těm, které se objeví na vodní hladině, když ji něco naruší. Podle Teresy Antojové z Universitat de Barcelona, která je vedoucím autorem studie v odborném časopise Nature, je struktura velmi zřetelná a připomíná ulitu šneka.

Podle vědců by mohlo jít o pozůstatek interakce Mléčné dráhy a menší galaxie Sagittarius před 200-1 000 miliony let. Galaxie Sagittarius se skládá z několika desítek milionů hvězd (Mléčná dráha má odhadem kolem miliardy hvězd) a je momentálně pohlcována Mléčnou dráhou, její hvězdy jsou začleňovány do masivních spirálních ramen naší mateřské galaxie.

Dosavadní závěry o původu této struktury v Mléčná dráze však vycházejí pouze ze simulací a nelze je považovat za finální vyřešení otázky původu změněného pohybu některých hvězd. Další informace budou vědci moci získat z příštího datového releasu z mise Gaia, který je plánovaný na rok 2021.

Observatoř Gaia vážící něco přes dvě tuny vyletěla do vesmíru v roce 2013 a letos v dubnu vydala druhý, zpřesněný katalog hvězd v Mléčné dráze (data release 2). Původně měla mise trvat 5 let, ale očekává se její prodloužení o několik dalších let. S rostoucí dobou pozorování budou sbíraná data stále více upřesňovaná a podobných objevů by mohlo přibývat.
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?

Podpořte tento web sdílením našeho obsahu:

Chcete vědět o dalším článku?

Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích.


Další zprávy z kategorie Mléčná dráha

Doposud neznámé obří bubliny vycházející ze středu Mléčné dráhy vysílají rádiové vlny

13. 9. 2019 (novější než zobrazený článek)

Doposud neznámé obří bubliny vycházející ze středu Mléčné dráhy vysílají rádiové vlnyMezinárodní tým astronomů objevil jednu z největších struktur v Mléčné dráze. Pomocí radioteleskopu MeerKAT poprvé pozorovali dvojici bublin emitujících rádiové vlnění, které vycházejí z centra naší domácí galaxie. Podle vědců by mohlo jít o pozůstatky dávné energetické erupce, která vyšla z blízkosti supermasivní černé díry Sagittarius A*.

celý článek

Nová mapa Mléčné dráhy ukazuje její deformovaný tvar, zatím není zřejmé, co jej způsobuje

4. 8. 2019 (novější než zobrazený článek)

Nová mapa Mléčné dráhy ukazuje její deformovaný tvar, zatím není zřejmé, co jej způsobujeVědci publikovali zatím nejdetailnější prostorovou mapu naší mateřské galaxie a potvrdili dřívější zjištění, že její tvar je ve vnějších částech zdeformovaný. Mléčná dráha tedy není placatá spirála, jak se doposud často uvažovalo, ale je zvlněná na svých okrajích. Mohlo by jít o výsledek vlivu okolních galaxií, který je dál od středu silnější než v centru, možných vysvětlení však může být více.

celý článek

Astronomové poprvé pozorovali disk chladnější hmoty v blízkosti černé díry v jádru Mléčné dráhy

11. 6. 2019 (novější než zobrazený článek)

Astronomové poprvé pozorovali disk chladnější hmoty v blízkosti černé díry v jádru Mléčné dráhyKolem supermasivní černé díry ve středu naší galaxie rotují hvězdy a také oblaka plynů a drobných částic. Doposud se astronomům podařilo kromě hvězd pozorovat pouze velmi horká oblaka, která dosahují teplot 10 milionů °C a září silně v rentgenovém spektru elektromagnetického záření. Chladnější plyny zatím unikaly našim teleskopům, dokud se na oblast nezaměřila výkonná rádiová observatoř ALMA. Výsledky pozorování byly publikovány v magazínu Nature.

celý článek

Astronomové objevili v Mléčné dráze hvězdu, která zřejmě pochází z jiné galaxie

3. 5. 2019 (novější než zobrazený článek)

Astronomové objevili v Mléčné dráze hvězdu, která zřejmě pochází z jiné galaxieHvězdy vznikají z oblaků plynů a prachu, které vznikají při zániku starších hvězd. Objekty, které vznikly blízko sebe, potom mají podobné složení, protože vznikly ze stejného materiálu. Občas se však objeví hvězda, která se složením svému okolí vymyká. Právě takovou se podařilo identifikovat astronomům v souhvězdí velkého vozu. Výsledky výzkumu byly publikovány v magazínu Nature.

celý článek

Pomocí teleskopů Gaia a Hubble byla zatím nejpřesněji odhadnuta váha Mléčné dráhy

9. 3. 2019 (novější než zobrazený článek)

Pomocí teleskopů Gaia a Hubble byla zatím nejpřesněji odhadnuta váha Mléčné dráhyPřesně odhadnout váhu Mléčné dráhy není zrovna jednoduchý úkol, kromě toho, že nelze zvážit přímo, je totiž například potřeba počítat také s temnou hmotou, kterou nelze přímo ani pozorovat. K výsledku vědci nakonec došli měřením rychlosti pohybu objektů, které kolem naší galaxie rotují. Stejná metoda už byla použita dříve, nově však bylo ve výpočtu pracováno s přesnými daty z teleskopu Gaia, která obsahují pozice a pohyb více než miliardy hvězd v Mléčné dráze a jejím bezprostředním okolí.

celý článek

Sousední malé galaxie Magellanova mračna produkují větší množství hvězd než v minulosti

1. 2. 2019 (novější než zobrazený článek)

Sousední malé galaxie Magellanova mračna produkují větší množství hvězd než v minulostiPředpokládá se, že Mléčná dráha v minulosti zažívala období intenzivního zrodu nových hvězd. Postupně však došlo k relativnímu uklidnění a nové hvězdy dnes vznikají ve výrazně menší míře než předtím. To zřejmě neplatí pro dvě menší galaxie, které Mléčnou dráhu obíhají - Velký a Malý Magellanův Mrak. Podle nové studie se v těchto galaxiích v minulosti příliš mnoho nových hvězd nerodilo, interakce s Mléčnou drahnou a mezi oblaky vzájemně v posledních 2 miliardách let však vedla k nárůstu vzniku nových hvězd.

celý článek

Mléčnou dráhu zřejmě obíhá vzácná středně velká černá díra

19. 1. 2019 (novější než zobrazený článek)

Mléčnou dráhu zřejmě obíhá vzácná středně velká černá díraPozorování relativně malých černých děr a supermasivních děr jsou celkem běžná, není však snadné najít střední černou díru, která není ani příliš malá, ani příliš velká. To se zřejmě podařilo vědcům s observatoří ALMA. Objekt, který pozorovali v loňském roce obíhá Mléčnou dráhu a má charakteristiky, které odpovídají středně velké černé díře o velikosti zhruba planety Jupiter.

celý článek