První jasný důkaz supravodivosti v materiálu s oxidem nikelnatým

16. 9. 2019
Supravodivost

Vědci z americké National Accelerator Laboratory a Stanford University vytvořili první materiál z oxidu nikelnatého, který vykazuje prokazatelné známky supravodivosti. Materiál s unikátní atomickou strukturou se v mnohém podobá podobným oxidům z mědi, které jsou supravodivodivé za relativně vysokých teplot. Na druhou stranu materiál s nikelnatým oxidem zřejmě neobsahuje stejný typ magnetismu jako supravodivé materiály z mědi. Nový výzkum přináší zcela nové poznatky do studia nekonvenčních supravodivých materiálů.Výroba výsledného materiálu, který vědci nazvali niklát (nickelate), nebyla snadná. Tým vědců vedený Danfengem Liem z Stanford Institute for Materials and Energy Sciences chtěl vytvořit supravodivý materiál na bázi niklu, protože očekávali, že bude moci dosáhnout supravodivosti za vyšších teplot, než je běžné. K tomu však materiál musí mít nejen správné složení, ale také vhodnou atomickou strukturu. 

Začali tedy s perovskitem, materiálem s unikátní pyramidovou atomickou strukturou, který obsahoval neodym, nikl a kyslík. Do materiálu vědci přidali stroncium, které přimělo elektrony k volnějšímu pohybu. Výsledný materiál nebyl příliš stabilní a vědcům trvalo několik měsíců, než se jim na jeho povrchu podařilo vytvořit tenkou vrstvu. Z materiálu, který tenkou vrstvu tvořil, potom odstranili kyslík, což z něj vytvořilo zcela nový materiál s novou atomickou strukturou. Všechny tyto kroky už byly v chemii dříve dosaženy, nikoli však v této kombinaci.

Nový materiál skutečně prokázal supravodivost, zatím při teplotách 9-15 °K. Podle vědců však jde pouze o začátek a v budoucnosti hodlají s materiálem manipulovat tak, aby dosáhli supravodivosti i při vyšších teplotách.

Supravodivost

Supravodivost je stav materiálu, při kterém dochází k vedení elektrického proudu bez sebemenšího odporu. Dochází k němu převážně při ochlazení vodiče na extrémně nízké teploty blízké absolutní nule, i když existují materiály, které mohou být supravodiči i při vyšších teplotách. Nový výzkum ukazuje, že supravodivosti lze dosáhnout v množství materiálů a za různých podmínek.

Líbí se Vám tento článek?

Podpořte tento web sdílením našeho obsahu.

Více informací k tématu
Chcete vědět o dalším článku?

Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích.


Další zprávy z kategorie Supravodivost

Vědci pozorovali nový stav hmoty, který se ukrýval v supravodivém materiálu

4. 1. 2019

Tým fyziků v Ames Laboratory a na University of Alabama Birmingham objevil překvapivě dlouhotrvající stav hmoty, který nastává v materiálech v supravodivém stavu. Dosáhli jej pomocí extrémně rychlých pulsů laseru, které způsobily kolektivní chování částic uvnitř hmoty. Nový jev nastává vedle supravodivosti a oba tyto stavy vzájemně bojují o elektrony v materiálu. Studie věnující se tomuto výzkumu byla v prosinci publikována v magazínu Physical Review Letters.

celý článek

Grafen by mohl být za určitých podmínek supravodivý

16. 11. 2018

Vědcům se podařilo najít cestu jak konfigurovat dvojité vrstvy grafenu, aby vedly elektrický proud téměř jako supravodivý materiál. Atomy uhlíku tvoří různé materiály: od tuhy, přes diamant až po dvoudimenzionální materiál známý jako grafen. Ten vede velmi dobře elektrický proud a začátkem roku se vědcům z MIT podařilo prokázat, že může být supravodivý za určitých podmínek. Nový výzkum však naznačuje, že supravodivost by mohla být v grafenu vyvolána i dalším způsobem.

celý článek

Nezvyklý 3/2 spin v supravodiči by mohl přinést nové možnosti u exotických materiálů

12. 4. 2018

Vodivost materiálu je způsobena pohybem elektronů mezi atomy. Supravodivost potom zcela hladkým pohybem elektronů, které do atomů nijak nenarážejí, vzniká tak vodivost bez jakéhokoliv odporu. Většinou při supravodivosti elektrony nesou spin 1/2, výzkumníci z University of Maryland však nyní experimentují s materiálem YPtBi, ve kterém mají elektrony spin 3/2. Podobné chování se v pevných materiálech dříve nepředpokládalo a mohlo by přinést zatím netušené možnosti v oblasti supravodivosti.

celý článek

Nový supravodivý magnet dosáhl rekordní indukci magnetického pole 32 T

20. 12. 2017

8. prosince se vědcům na Florida State University podařilo dosáhnout s novým supravodivým magnetem rekordní síly magnetického pole - 32 T. Byl tak překročen dosavadní rekord magnetického pole generovaného tímto způsobem o 33 %. Takové síly magnetického pole lze dosáhnout pouze v laboratorních podmínkách, v přírodě se vyskytují i silnější magnetická pole, jsou však generována masivními objekty jako jsou třeba bílé trpaslíky nebo magnetary.

celý článek

Vědcům se podařilo prokázat nové skupenství hmoty - excitonium

10. 12. 2017

Vědcům se podařilo prokázat nové skupenství hmoty - excitoniumSkupenství hmoty excitonium bylo teoreticky předpovězeno už v 70. letech a jeho existence byla pozorována nepřímými důkazy, jde o tzv. Boseho-Einsteinův kondenzát tvořený excitony. Týmu vědců pod vedením profesora Petera Abbamonteho se nyní podařilo přijít s novými důkazy, které existenci excitonia jasně prokazují. Pomohla jim k tomu nová technika nazývaná M-EELS (Momentum-resolved Electron Energy-Loss Spectroscopy), kterou si sami vyvinuli pro měření nízkoenergetických bosonů. Výsledky výzkumu byly publikovány ve vědeckém magazínu Science v prosinci.

celý článek

Vědcům se podařilo získat důkaz o existenci nového stavu supravodivosti

5. 11. 2014

Vědcům se podařilo získat důkaz o existenci nového stavu supravodivostiSupravodivé materiály dokážou vést elektrický proud bez sebemenšího odporu. Doposud ale k navození tohoto stavu potřebovali vědci žádné nebo jen relativně slabé magnetické pole, to totiž narušuje vazby mezi páry elektronů, které jsou nositeli supravodivosti. Týmu vědců vedenému Vesnou Mitrovicovou se však podařilo identifikovat nový stav, kdy k supravodivosti dochází i za přítomnosti silného magnetického pole, výsledky experimentů byly publikovány ve vědeckém magazínu Nature Physics.

celý článek

Neutronová hvězda Cassiopeia A chladne a ve svém nitru vytváří exotickou supratekutou hmotu

9. 2. 2012

Neutronová hvězda Cassiopeia A chladne a ve svém nitru vytváří exotickou supratekutou hmotuCassiopeia A je neutronové hvězda, která vznikla při explozi supernovy před asi 3 stoletími (při pozorování ze Země), je tedy relativně mladá a ve vzdálenosti asi 11 tisíc světelných let je prakticky za humny. Není tedy překvapením, že astronomy nesmírně zajímá a je pro ně velmi lákavým cílem. Při pozorování neutronové hvězdy vesmírnou rentgenovou observatoří Chandra zjistili, že teplota hvězdy výrazně poklesla a připisují tento fakt tvorbě exotického druhu ultrahustého materiálu, který vykazuje známky supratekutosti.

celý článek