Nejnovější zprávy z kategorie

Oceány

První odhady množství vodíku vznikajícího pod oceánem ukazují na nečekanou velikost tamní biosféry

První odhady množství vodíku vznikajícího pod oceánem ukazují na nečekanou velikost tamní biosféry

1. června 2020 První odhady množství vodíku generovaného pod dnem oceánu ukazují, jak rozšířený by zde mohl být život. Výsledky nového výzkumu také naznačují, možnosti života mimo naši planetu.

Masivní komplex organismů se společenskou inteligencí požírá vrak Titaniku

Masivní komplex organismů se společenskou inteligencí požírá vrak Titaniku

19. dubna 2011 Už v roce 2000 zjistili ekolog Roy Cullimore a vědec Charles Pellegrino, že vrak Titaniku je postupně rozkládán komunitou extrémofylů, organismů, které žijí v podmínkách pro běžný život nebezpečných. Společně vytváří komplex, který používá mikrobiální jazyk na chemické nebo elektrické bázi pro dorozumění napříč celým společenstvím. Díky tomuto fenoménu zvaným "quorum sensing" se komunity mikroorganismů navzájem vnímají a provádějí aktivity, které prospívají celému komplexu.

Start argentinské družice s přístroji několika dalších států je naplánován na 7. června

Start argentinské družice s přístroji několika dalších států je naplánován na 7. června

12. dubna 2011 Po zdlouhavém cestování a sestavování v Argentině, Brazílii a také v zařízeních NASA v USA, je družice SAC-D (Satelite de Aplicaciones Cientificas-D) připravena ke startu na oběžnou dráhu Země. Společná mise Argentiny, Francie, Itálie, Kanady a USA, jejímž cílem je pozorování Země, měla původně začít mise už v květnu 2010, ale byla o několik měsíců odložena, protože samotná vesmírná sonda SAC-D (někdy označovaná také Aquarius/SAC-D Observatory nebo jen Aquarius) ještě nebyla kompletní.

Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích.

Naše místo ve vesmíru

Naše místo ve vesmíru, díl 3: Okolí deseti světelných let (update 2018)

V okolí sluneční soustavy se nachází mezihvězdné vakuum, rozsáhlý prostor, který je plný ničeho. Přesto v něm najdeme několik smítek, která září na naší noční obloze a která vědce nesmírně zajímají, jde totiž o nejbližší hvězdy, sousedy našeho Slunce. V následujícím díle našeho seriálu Naše místo ve vesmíru prozkoumáme hvězdy, které se nachází v bublině s poloměrem deset světelných let a středem v naší hvězdě.

Související kategorie zpráv
    Další zprávy