Nejnovější zprávy z kategorie

South Polar Telescope

Observatoř ALMA pozoruje masivní galaxie v raném vesmíru v centru obrovského množství temné hmoty

12. prosince 2017 Milimetrová a submilimetrová observatoř ALMA vidí prostřednictvím svých 66 radioteleskopů v poušti Atacama do hlubokého vesmíru, čím hlouběji, tím více do minulosti. O to dál pak vidí, když k tomu využije ještě efektu tzv. gravitační čočky. Nová pozorování extrémně vzdáleného objektu SPT0311-58 ukazují, že už v raném vesmíru existovaly masivní galaxie. Astronomové také pozorují, že jde dokonce o dvě samostatné galaxie, které jsou uhnízděné ve velkém shluku temné hmoty.

Desetimetrový teleskop na jižním pólu pomáhá upřesnit masu neutrin a vliv temné energie na galaxie

Desetimetrový teleskop na jižním pólu pomáhá upřesnit masu neutrin a vliv temné energie na galaxie

7. dubna 2012 Astronomové pracující se South Polar Telescope (SPT) určili horní limit pro masu neutrin, která byla ještě donedávna považována za zcela nehmotná. Vědci považovali neutrina za nehmotná, protože téměř vůbec nereagují s běžnou hmotou, nespočet jich proletí každou sekundu skrz naši planetu, aniž bychom je vůbec zaznamenali. Podle nových pozorování by se ale jejich hmotnost měla pohybovat někde mezi 0,05 - 0,28 eV. Výsledky svého výzkumu prezentovali astronomové na setkání American Physical Society prvního dubna.

Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích.

Naše místo ve vesmíru

Naše místo ve vesmíru, díl 3: Okolí deseti světelných let (update 2018)

V okolí sluneční soustavy se nachází mezihvězdné vakuum, rozsáhlý prostor, který je plný ničeho. Přesto v něm najdeme několik smítek, která září na naší noční obloze a která vědce nesmírně zajímají, jde totiž o nejbližší hvězdy, sousedy našeho Slunce. V následujícím díle našeho seriálu Naše místo ve vesmíru prozkoumáme hvězdy, které se nachází v bublině s poloměrem deset světelných let a středem v naší hvězdě.

Související kategorie zpráv
    Další zprávy