do not follow here
Titan < LIVING fUTURE

Pozorování sondy Cassini vedou vědce k závěru, že na Titanu existuje globální podpovrchový oceán

Analýzou dat z vesmírné sondy Cassini, která obíhá kolem planety Saturn, vědci zjistili, že jeden z jejích měsíců Titan, má pod svým povrchem globální vodní oceán. Po Europě u planety Jupiter, jde o další místo ve sluneční soustavě, které by mohlo disponovat vodní masou pod celým svým povrchem.Titan je největší měsíc planety Saturn a jako jediný měsíc v celém solárním systému je celý zahalený v husté metanové atmosféře. Podobně jako na Zemi, i na Titanu prší a tvoří se řeky a jezera, v atmosféře však neprobíhá koloběh vody, na tu je na Titanu příliš chladno, kapalinou na tomto nehostinném místě je metan. Voda se zde vyskytuje ve formě ledu, a v analogii k Zemi tak existuje spíše ve formě hornin, než kapalin.

Zkoumáním tvaru měsíce chtěli vědci zjistit, jaký gravitační vliv má planeta Saturn na Titan při jeho 16denním oběhu kolem ní. A přišlo překvapení. Očekávali totiž mírný vliv slapových jevů, který by naznačoval pevnou vnitřní strukturu měsíce, v takovém případě by se povrch pohnul asi o 1 metr, podobně jako při přílivu na Zemi. Ve skutečnosti se ale Titan deformuje výrazně víc, až o celých deset metrů při největším přiblížení k planetě.

Podle vědců tato pozorování nejde vysvětlit jinak než existencí podpovrchového oceánu. Přímý důkaz o tom, že by oceán existoval nebo byl tvořen právě vodou však nemají. Vzhledem k tomu že měsíce vnějších planet jsou z velké části tvořeny vodním ledem, je možné, že by Titan skutečně mohl mít v sobě ukryté obří vodní těleso.

Samotná existence kapalné vody na Titanu neznamená existenci života a i kdyby tam nějaký byl, zřejmě o něm ještě dlouho nebudeme mít žádné důkazy. Titan se ale i tak posunul k dalším tělesům ve sluneční soustavě, kde je život pravděpodobnější než u jiných. Kromě Titanu by mohly podpovrchová vodní tělesa existovat také na Enceladu, menším měsíci planety Saturn, ze kterého tryskají vodní gejzíry. Nejzajímavějším místem ale zřejmě bude Europa, měsíc Jupitera, jehož povrchová struktura vede vědce k jasnému závěru, pod jejím povrchem existuje kapalná voda. Existuje už i několik návrhů vesmírných misí, které by podpovrchové oceány na Europě prozkoumaly, žádná z nich ale nebyla definitivně vybrána k realizaci.

Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Titan

tag icon
Další články z kategorie
Titan
Načítám stránku...
x zrušit