do not follow here
Termojaderná fúze < LIVING fUTURE

Vodíkovo-borová termojaderná fúze by mohla být na dosah, je bezpečná a generuje elektřinu přímo

Termojaderná fúze pomocí laseru, která nevytváří žádný radioaktivní odpad, je podle vědců na dosah. Alespoň podle Heinricha Hora, který se svým týmem publikoval studii ve vědeckém magazínu Laser and Particle Beams. Na australské New South Wales University se věnují zkoumání vodíkovo-borové fúze, která nepoužívá radioaktivní látky, žádné radioaktivní látky nevytváří a generuje elektřinu přímo, bez potřeby převádět ji z tepelné energie pomocí turbín jako je tomu u jiných přístupů.Termojaderná fúze slučuje atomy za uvolňování velkého množství energie, podobně jako se tomu děje ve hvězdách. Vědci se už desítky let snaží tuto reakci uměle vyvolat a udržet a vytvořit tak zcela nový zdroj elektrické energie. Potýkají se však s problémy jako je neutronová radiace, nebo velmi vysoké teploty nutné pro zažehnutí takové reakce.

Vodíkovo-borová fúze využívá výkonných laserů, které aplikují přesné nelineární síly, aby dostaly jádra atomů k sobě a došlo k jejich sloučení. Snahou vědců je vytvořit pomocí jednoho laseru plazmu z bóru a pomocí druhého laseru do ní dopravit jádra vodíku. Aby vše fungovalo jak je předpovězeno, je však třeba celý systém zahřát na neuvěřitelné 3 miliardy stupňů Celsia, tedy asi 200x větší teplota než jaká je v jádru Slunce.

Nové pokroky ve vývoji laserů však dávají Horovi naději, že toho bude možné dosáhnout již brzy. Společnost HB11 Energy, která vlastní Horovy patenty, předpovídá sestavení funkčního reaktoru do deseti let.

Vodíkovo-borová fúze negeneruje neutrony, které jsou zdrojem radiace při ostatních atomárních reakcích, ať už fúzních nebo štěpných. Kromě toho produkuje elektřinu přímo, bez potřeby ji převádět z tepla, jako se děje u většiny procesů na výrobu elektřiny.

O zažehnutí stabilní termojaderné reakce se na světě pokouší několik vědeckých týmů, každý s trošku jiným přístupem. Mezi nimi nejvýznamnější jsou například ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) ve Francii a NIF (National Ignition Facility) v USA. V České republice jsou dva experimentální reaktory COMPASS a GOLEM, oba byly původně provozovány v jiných zemích (Velká Británie a Sovětský svaz).
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Termojaderná fúze

tag icon
Další články z kategorie
Termojaderná fúze