do not follow here
Země < LIVING fUTURE

Ozónová díra by se mohla zacelit během pár desítek let, pokud budou dodržována pravidla

Podle aktuálního reportu z Organizace spojených národů, by se ozónová díra mohla zacelit ještě v tomto století. Ozónová díra je problém, který nabyl významu koncem 70 let minulého století, kdy byl detekovaný výrazný úbytek ozónu v atmosféře planety. Ozónová díra vznikla díky chemikáliím vypouštěným do atmosféry a je předmětem Montrealského protokolu, který vznikla v 80 letech a zavazuje signatářské země k omezování vypouštění chemikálií, které mají na ozónovou vrstvu negativní dopad.Ozon je tvořen molekulami se třemi atomy kyslíku (O3), který je chemikáliemi, zejména chlorem, rozbíjen. Díky tomu dopadá na povrch Země větší množství ultrafialového záření, které je jinak ozónovou vrstvou blokováno. Nejvíce byl problém markantní nad Antarktidou a Arktidou.

Podle nového reportu by se nicméně během 40 let mohlo množství ozónu nad jižním pólem vrátit na původní hodnoty. U ostatních regionů, nad kterými nebyl úbytek ozónu tak velký, by to mohlo být dokonce dříve, u Arktidy se to očekává už kolem roku 2030. 

To nicméně platí pouze za předpokladu, že budou dodržována pravidla stanovená v Montrealském protokolu. Ta jsou totiž i nadále porušována některými společnostmi, naposledy bylo letos detekováno vypouštění chemikálie CFC-11 v Číně. Dalším potenciálním rizikem je globální oteplování, které by mohlo obnovu ozónové díry také ohrozit. Vliv vyšších teplot na obnovu ozónové vrstvy je však těžko kvantifikovatelný pro svou nepředvídatelnost.
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Země

Načítám stránku...
x zrušit