New Horizons proletí 1. ledna kolem vzdálené planetky Ultima Thule, nejistota ohledně jejího tvaru trvá

Vesmírná sonda New Horizons je pouhých několik dní vzdálená od planetky 2014 MU69 neoficiálně pojmenované Ultima Thule. Už v roce 2017 vědci odhadli, že planetka nemá kulovitý tvar, ale bude buďto protáhlá, nebo půjde dokonce o více objektů v těsné blízkosti. Dosavadní pozorování zařízeními na palubě sondy New Horizons však zatím nepotvrdila tuto hypotézu. Podle vědců by v jejím okolí dokonce mohlo být i více menších objektů.

Ultima Thule, fáze přiblížení

Ultima Thule, fáze přiblížení Animace znázorňující jak se sonda New Horizons přibližuje vzdálené planetce 2014 MU69 (Ultima Thule).Znalost bezprostředního okolí planetky je pro průlet sondy klíčová, protože objekty na oběžné dráze by při průletu mohly sondu poškodit. V loňském roce astronomové zjistili pomocí pozemních teleskopů, že planetka má zřejmě nepravidelný tvar. Toto zjištění však doposud nebylo potvrzeno ze snímků, které pořídila sonda New Horizons v posledních měsících. Jejich rozlišení je však stále nedostatečné pro zjištění konkrétních informací, vědci tak musí odhadovat realitu z dat, která k dispozici mají.

Tvar planetky lze odvodit z toho, jak odráží sluneční světlo. Pokud její signál periodicky pulzuje, lze předpokládat, že má planetka nepravidelný tvar, nebo nehomogenní povrch. Pokud tuto změnu v zářivosti sonda nedokáže zachytit, je možných několik vysvětlení: objekt může rotovat tak, že je stále vidět pól planetky, a tedy tvar z pohledu od sondy zůstává relativně stejný. Další možností nicméně je, že v okolí planetky se nacházejí další objekty, které odrážené světlo deformují. V takovém případě by mohly pro sondu nastat při průletu krušné chvíle.

Operátoři mise zatím dále snímají Ultima Thule zařízeními na palubě sondy, která produkují stále detailnější snímky. V následujících dnech tak bude tvar i bezprostřední okolí planetky zřetelnější. Sonda by měla proletět ve vzdálenosti 3 500 kilometrů od planetky.

Mise New Horizons

Mise NASA New Horizons jako první poslala v roce 2015 snímky trpasličí planety Pluto, která byla do té doby známá jen z rozmazaných fotografií z teleskopu Hubble, případně dalších výkonných observatoří na Zemi. Po průletu kolem bývalé planety zamířila sonda New Horizons do Kuiperova pásu, kde 1. ledna 2019 proletěla kolem planetky 2014 MU69 (která dostala neoficiální označení Ultima Thule), jde o první průlet kolem takto vzdáleného objektu. Po průletu Kuiperovým pásem bude sonda New Horizons podobně jako sondy Voyager zkoumat okraj sluneční soustavy.

Časová osa mise New Horizons

  • 2006, leden: Start ze Země na raketě Atlas V
  • 2007, únor: Průlet kolem planety Jupiter
  • 2015, červenec: Průlet kolem trpasličí planety Pluto
  • 2015-2016: Posílání dat z průletu kolem Pluta na Zemi
  • 2019, leden: Průlet kolem Ultima Thule
  • 2019: Posílání dat z průletu kolem Ultima Thule na Zemi
  • 2020-2030: Možný průlet kolem dalšího objektu v Kuiperově pásu
  • 2030 a dále: Zkoumání okraje sluneční soustavy
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu
Chcete vědět o dalším článku?
Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích


Další zprávy z kategorie
New Horizons