do not follow here
New Horizons < LIVING fUTURE

New Horizons proletí 1. ledna kolem vzdálené planetky Ultima Thule, nejistota ohledně jejího tvaru trvá

Vesmírná sonda New Horizons je pouhých několik dní vzdálená od planetky 2014 MU69 neoficiálně pojmenované Ultima Thule. Už v roce 2017 vědci odhadli, že planetka nemá kulovitý tvar, ale bude buďto protáhlá, nebo půjde dokonce o více objektů v těsné blízkosti. Dosavadní pozorování zařízeními na palubě sondy New Horizons však zatím nepotvrdila tuto hypotézu. Podle vědců by v jejím okolí dokonce mohlo být i více menších objektů.Znalost bezprostředního okolí planetky je pro průlet sondy klíčová, protože objekty na oběžné dráze by při průletu mohly sondu poškodit. V loňském roce astronomové zjistili pomocí pozemních teleskopů, že planetka má zřejmě nepravidelný tvar. Toto zjištění však doposud nebylo potvrzeno ze snímků, které pořídila sonda New Horizons v posledních měsících. Jejich rozlišení je však stále nedostatečné pro zjištění konkrétních informací, vědci tak musí odhadovat realitu z dat, která k dispozici mají.

Tvar planetky lze odvodit z toho, jak odráží sluneční světlo. Pokud její signál periodicky pulzuje, lze předpokládat, že má planetka nepravidelný tvar, nebo nehomogenní povrch. Pokud tuto změnu v zářivosti sonda nedokáže zachytit, je možných několik vysvětlení: objekt může rotovat tak, že je stále vidět pól planetky, a tedy tvar z pohledu od sondy zůstává relativně stejný. Další možností nicméně je, že v okolí planetky se nacházejí další objekty, které odrážené světlo deformují. V takovém případě by mohly pro sondu nastat při průletu krušné chvíle.

Operátoři mise zatím dále snímají Ultima Thule zařízeními na palubě sondy, která produkují stále detailnější snímky. V následujících dnech tak bude tvar i bezprostřední okolí planetky zřetelnější. Sonda by měla proletět ve vzdálenosti 3 500 kilometrů od planetky.

Mise New Horizons

Mise NASA New Horizons poslala v roce 2015 jako první snímky trpasličí planety Pluto, která byla do té doby známá jen z rozmazaných fotografií z teleskopu Hubble, případně dalších výkonných observatoří na Zemi. Po průletu kolem bývalé planety zamířila sonda hlouběji do Kuiperova pásu, kde 1. ledna 2019 proletěla kolem planetky 2014 MU69 (která dostala oficiální jméno Arrokoth, známá byla také pod neoficiálním označením Ultima Thule). Šlo o první průlet kolem takto vzdáleného objektu. Po průletu Kuiperovým pásem bude sonda New Horizons podobně jako sondy Voyager zkoumat okraj sluneční soustavy.

Časová osa mise New Horizons

  • 2006, leden: Start ze Země na raketě Atlas V
  • 2007, únor: Průlet kolem planety Jupiter
  • 2015, červenec: Průlet kolem trpasličí planety Pluto
  • 2015-2016: Posílání dat z průletu kolem Pluta na Zemi
  • 2019, leden: Průlet kolem Arrokoth
  • 2019: Posílání dat z průletu kolem Arrokoth na Zemi
  • 2020-2030: Možný průlet kolem dalšího objektu v Kuiperově pásu
  • 2030 a dále: Zkoumání okraje sluneční soustavy a mezihvězdného prostoru
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
New Horizons

tag icon
Další články z kategorie
New Horizons
Načítám stránku...
x zrušit