do not follow here
Exoplanety < LIVING fUTURE

Náznaky života na planetě K2-18 b: v její atmosféře se nachází molekula, kterou na Zemi tvoří plankton

Nová pozorování dalekohledem Jamese Webba odhalila v atmosféře exoplanety K2-18 b několik druhů molekul s atomy uhlíku. Mezi nimi metan, oxid uhličitý a také dimethylsulfid, který na Zemi vzniká pouze za přispění živých organismů. Nové nálezy podporují teorii, že exoplaneta K2-18 b, která se nachází v obyvatelné zóně své hvězdy, je pokryta oceánem a má atmosféru tvořenou převážně vodíkem.

MiseStartStatus
missions icon JWST 25. 12. 2021 Probíhá


Hvězda K2-18

Oranžová hvězda K2-18 se nachází asi 125 světelných let daleko. Je zhruba o polovinu menší než Slunce a byly u ní objeveny hned 2 exoplanety. Blíž obíhá planeta c, která je asi 6x hmotnější než Země a rok na ní trvá 9 dní.

Exoplaneta K2-18 b

Předmětem zájmu teleskopu JWST nicméně byla exoplaneta K2-18 b, která hvězdu oběhne jednou za 33 dní. Nachází se v její obyvatelné zóně a na jejím povrchu se teploty pohybují kolem 0 °C. K2-18 b má téměř 9x větší hmotnost než Země (zhruba polovinu hmotnosti Neptunu) a její poloměr je 2,6x větší. To jí dává asi poloviční průměrnou hustotu oproti naší planetě. Astronomové předpokládají, že planeta K2-18 b by mohla patřit do třídy tzv. hyceánských planet, tedy takových, které jsou pokryté oceánem a mají atmosféru bohatou na vodík.

Složení atmosféry K2-18 b

Složení atmosféry exoplanety K2-18 b Spektroskopická analýza dat pořízených instrumenty NIRISS a NIRSpec na dalekohledu Jamese Webba ukázala přítomnost oxidu uhličitého, metanu a náznaky dimethylsulfidu. Naopak nenalezla žádný čpavek, to vše podporuje přítomnost globálního oceánu a vodíkové atmosféry. Dimethylsulfid se nachází i v atmosféře Země, pochází z oceánů, kde jej produkuje fytoplankton. Jeho detekce na vzdálené planetě ale ještě neznamená přítomnost živých organismů. K2-18 b patří do třídy planet, které se ve sluneční soustavě nevyskytují a vědci tak zatím příliš neví o procesech, které na nich mohou probíhat.
Související hvězdy v katalogu
part of star image
part of star image
K2-18 124.3 ly
2 exoplanet
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu
Související článek

Líbil se Vám tento článek?

Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Exoplanety

Načítám stránku...
x zrušit