Exoplaneta PDS 70 b

Exoplaneta PDS 70 b obíhá hvězdu PDS 70, která se nachází 370 světelých let od Slunce. Má kolem 317.9 hmotností Země a svou hvězdu obíhá dál, než Země obíhá Slunce.
Vzdálenost od Slunce: 369.9633 světelných let.
(Pozice této hvězdy vychází z dat z mise Gaia.)
Parametry exoplanety
part of star image
part of star image
Hvězda: PDS 70
Hmotnost exoplanety: 317.907 Hmotností Země
Velikost planety: 19.61 Poloměrů Země
Vzdálenost od hvězdy: 22.7 AU
Další označení této exoplanety
V1032 Cen b, 2MASS J14081015-4123525 b, IRAS 14050−4109 b, CD-40 8434 b, DENIS J140810.1-412352 b, TIC 179413040 b, WISE J140810.13-412352.7 b
Exoplanety u hvězdy PDS 70
PDS 70 b
| 22.7 AU
PDS 70 c
| 30.2 AU
Hvězda PDS 70
Zprávy z tohoto systému

Složení disku materiálu u hvězdy PDS 70, ve kterém se rodí nové exoplanety

Ve vzdálenosti 370 světelných let se nachází mladá hvězda, kolem které astronomové pozorují vznik nových exoplanet. Ty pomalu vznikají z disku materiálu, který kolem hvězdy rotuje. Nová měření observatoří ALMA ukazují, že se v tomto disku nachází oxid uhelnatý, formaldehyd, jednoduché uhlovodíky a kyanovodík. Všechny detekce ukazují na zřetelnou mezeru v disku vytvořenou nově vzniklou exoplanetou.

Astronomové u exoplanety poprvé zpozorovali zřetelný disk materiálu, ze kterého může vzniknout exoměsíc

Pomocí observatoře ALMA se vědcům podařilo zpozorovat disk materiálu u jedné z exoplanet obíhajících hvězdu PDS 70 vzdálenou 370 světelných let. Předpokládají, že se jedná o strukturu, ze které vznikne jeden nebo více měsíců. Jedná se o první případ takto zřetelného disku pozorovaného u exoplanety.

U hvězdy PDS 70 byla potvrzena existence dvou velkých nově zrozených exoplanet

Mladá hvězda PDS 70 je obklopena protoplanetárním diskem, ve kterém astronomové pozorují jak se rodí nové planety. Už v roce 2018 se s pomocí teleskopu VLT podařilo zachytit objekty v disku, které připomínají rodící se exoplanety. Jejich existenci se nyní podařilo potvrdit pomocí teleskopu W. M. Keck.

Astronomové zachytili formaci planety v protoplanetárním disku kolem vzdálené hvězdy

Instrument SPHERE instalovaný na teleskopu VLT vyfotil vzdálenou exoplanetu ve stádiu jejího formování v disku plynů a prachu, který obklopuje mlhavou hvězdu PDS 70. Jde o první potvrzený planetární objekt zachycený při svém zrodu v protoplanetárním disku obklopujícím mladou hvězdu. Doposud teleskopy pozorovaly pouze mezery v protoplanetárních discích, nebo už hotové planety.