do not follow here
Mars, podpovrchové jezero

Mars, podpovrchové jezero

Na levém snímku je zobrazená jižní polární čepička Marsu a umístění studované oblasti o šířce asi 200 kilometrů. Prostřední snímek ukazuje posbíraná radarová data, kde modrá signalizuje nejsilnější odrazivost. Na pravém snímku jsou potom ukázány detekované vrstvy ledu prachu a oblast s detekovanou vodou.
  • Credit: Context map: NASA/Viking; THEMIS background: NASA/JPL-Caltech/Arizona State University; MARSIS data: ESA/NASA/JPL/ASI/Univ. Rome; R. Orosei et al 2018
  • Zdroj na esa.int

Související článek

tag icon
Další články z kategorie
Mars

Další fotografie z kategorie Mars

tag icon
Všechny obrázky z kategorie
Mars
...
x zrušit