Hvězda TRAPPIST-1

Červený trpaslík TRAPPIST-1 se nachází 40.7 světelných let od Slunce. Jde o samostatnou hvězdu spektrální třídy M7.5e, která má 9 % hmotnosti slunce. V tomto systému bylo objeveno několik exoplanet.

Červení trpaslíci jsou malé červené hvězdy. Tato kategorie hvězd je v našem okolí nejpočetněji zastoupena.
Vzdálenost od Slunce: 40.7 světelných let.
(Pozice této hvězdy vychází z dat z mise Gaia.)
TRAPPIST-1
part of star image
part of star image
Červený trpaslík
spektrální třída M7.5e

0.0898 hmotností slunce
0.1192 poloměrů slunce
temperature iconteplota 2400 °K (2127 °C)
time icon7.6 miliard let stará
luminosity icon0.000553 zářivosti slunce

6 potvrzené exoplanety:
TRAPPIST-1 b
| 1.374 hmotností země
TRAPPIST-1 c
| 1.308 hmotností země
TRAPPIST-1 d
| 0.388 hmotností země
TRAPPIST-1 e
| 0.692 hmotností země
TRAPPIST-1 f
| 1.039 hmotností země
TRAPPIST-1 g
| 1.321 hmotností země
Další označení této hvězdy
2MASS J23062928-0502285, 2MASSI J2306292-050227, 2MASSW J2306292-050227, 2MUDC 12171, K2-112, TIC 278892590, WISEA J230630.02-050234.1, EPIC 200164267, Gaia EDR3 2635476908753563008
Zprávy z tohoto systému

Sklon oběžných drah exoplanet v systému TRAPPIST-1 není příliš odchýlený od rotace hvězdy

Astronomům z Tokyo Institute of Technology se podařilo změřit rotaci hvězdy TRAPPIST-1, kolem které obíhá hned několik planet podobných Zemi. Vědci zjistili, že osa, kolem které rotuje hvězda, je podobná jako osy rovin, ve kterých obíhají hvězdu její planety, podobně jako je tomu u sluneční soustavy. Planetární systém TRAPPIST-1 astronomy velmi zajímá, obsahuje totiž zatím nejvíce objevených exoplanet, z nichž jsou všechny podobně velké jako Země.

Některé ze sedmi planet hvězdného systému TRAPPIST-1 by mohly být obyvatelné

Planetární systém kolem hvězdy TRAPPIST-1 je ve středu zájmů mnoha vědců, obsahuje totiž velké množství relativně malých skalnatých planet a tedy velký potenciál pro existenci planety podobné Zemi. Nová studie nyní ukazuje, že alespoň na dvou ze těchto sedmi planet by mohly existovat podmínky vhodné pro život. Výsledky výzkumu byly publikovány v magazínu Astronomy and Astrophysics.

Sledujte nás na sociálních sítích

Následujte nás na sociálních sítích
Facebook profile