Nejnovější zprávy z kategorie

Oceány

26. listopadu 2020
Oceány

Nová čínská ponorka dorazila na nejhlubší místo na Zemi

Čína v pátek 20. listopadu zveřejnila záznam pilotované ponorky zaparkované na dně Mariánského příkopu. Ponorka nese jméno Fendouzhe a na nejhlubší místo na planetě dopravila tři výzkumníky. Dosáhli hloubky 10 909 metrů, což je čínský rekord, nejhlouběji se nicméně dostal loni americký průzkumník Victor Vescovo, který se ponořil do 10 928 metrů.

1. června 2020
Život

První odhady množství vodíku vznikajícího pod oceánem ukazují na nečekanou velikost tamní biosféry

První odhady množství vodíku vznikajícího pod oceánem ukazují na nečekanou velikost tamní biosféry

První odhady množství vodíku generovaného pod dnem oceánu ukazují, jak rozšířený by zde mohl být život. Výsledky nového výzkumu také naznačují, možnosti života mimo naši planetu.

19. dubna 2011
Život

Masivní komplex organismů se společenskou inteligencí požírá vrak Titaniku

Masivní komplex organismů se společenskou inteligencí požírá vrak Titaniku

Už v roce 2000 zjistili ekolog Roy Cullimore a vědec Charles Pellegrino, že vrak Titaniku je postupně rozkládán komunitou extrémofylů, organismů, které žijí v podmínkách pro běžný život nebezpečných. Společně vytváří komplex, který používá mikrobiální jazyk na chemické nebo elektrické bázi pro dorozumění napříč celým společenstvím. Díky tomuto fenoménu zvaným "quorum sensing" se komunity mikroorganismů navzájem vnímají a provádějí aktivity, které prospívají celému komplexu.

12. dubna 2011
Země

Start argentinské družice s přístroji několika dalších států je naplánován na 7. června

Start argentinské družice s přístroji několika dalších států je naplánován na 7. června

Po zdlouhavém cestování a sestavování v Argentině, Brazílii a také v zařízeních NASA v USA, je družice SAC-D (Satelite de Aplicaciones Cientificas-D) připravena ke startu na oběžnou dráhu Země. Společná mise Argentiny, Francie, Itálie, Kanady a USA, jejímž cílem je pozorování Země, měla původně začít mise už v květnu 2010, ale byla o několik měsíců odložena, protože samotná vesmírná sonda SAC-D (někdy označovaná také Aquarius/SAC-D Observatory nebo jen Aquarius) ještě nebyla kompletní.

Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích

Naše místo ve vesmíru

Lidská civilizace by mohla být jedna z prvních ve vesmíru, a pokud ne, tak kde jsou ostatní?

Inteligentní život, by mohl být ve své počáteční fázi rozvoje, jako další z etap vývoje vesmíru. Lidstvo by tak mohlo patřit k nejrozvinutějším civilizacím, což by vysvětlovalo proč nebyla Země doposud kontaktována vyspělejší mimozemskou civilizací - žádné vyspělejší totiž nejsou. Alespoň takovýmto způsobem se nad významem lidí ve vesmíru zamýšlí Dimitar Sasselov z Harvardu ve své knize Život super Zemí (The Life of Super-Earths).

Související kategorie zpráv
Další zprávy