Nejnovější zprávy z kategorie

THEMIS

MiseStatusObdobí
THEMIS Probíhá 17. 2. 2007
29. ledna 2021
Měsíc

Kde se bere voda na Měsíci? Kromě slunečního větru by mohla vznikat také za přispění magnetosféry Země

Kde se bere voda na Měsíci? Kromě slunečního větru by mohla vznikat také za přispění magnetosféry Země

Na povrchu Měsíce se nachází voda - v permanentním stínu kráterů i vázaná v horninách. Doposud se předpokládalo, že pochází z interakcí slunečního větru s materiálem na povrchu. Nová studie nicméně odhalila, že by mohl existovat ještě další zdroj měsíční vody - Země. Vyplývá to z vědecké studie publikované v magazínu Astrophysical Journal Letters.

4. března 2019
Měsíc

Nepravidelná magnetická pole na Měsíci způsobují odlišné zbarvení jeho povrchu

Nepravidelná magnetická pole na Měsíci způsobují odlišné zbarvení jeho povrchu

Za pomoci dat ze dvojice sond ARTEMIS (Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of the Moon’s Interaction with the Sun) se vědcům podařilo určit, jak sluneční radiace ovlivňuje zabarvení povrchu Měsíce. I když Měsíc nemá silné globální magnetické pole jako Země, které by jej chránilo od slunečního větru, na jeho povrchu se vyskytují drobná nesourodá magnetická pole, která přece jen s energetickými částicemi pocházejícími ze Slunce interagují.

13. července 2012
Magnetismus

V magnetickém poli Země existují skryté magnetické portály vedoucí až do sluneční atmosféry

V magnetickém poli Země existují skryté magnetické portály vedoucí až do sluneční atmosféry

V okolí naší planety existují místa, kde se siločáry planetárního magnetického pole kříží s čarami patřícími magnetickému poli Slunce. O jejich existenci se už nějakou dobu ví, a NASA plánuje na rok 2014 misi, která je prozkoumá. Nový výzkum teď umožní vesmírným sondám rychlou detekci těchto portálů.

12. srpna 2011
THEMIS

Dvojice amerických sond Artemis bude zkoumat Měsíc ve 3D

Dvojice amerických sond Artemis bude zkoumat Měsíc ve 3D

Už 27. června se podařilo první z družic vstoupit na stálo na oběžnou dráhu Měsíce, druhá sonda by měla následovat 17. července. Obě vesmírné sondy byly původně součástí skupiny 5 satelitů, jejichž mise nesla název THEMIS (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms), a jejichž cílem bylo studium energetických fluktuací způsobených magnetickým polem Země a slunečními větry. Dva z těchto satelitů dostaly po skončení mise THEMIS začátkem tohoto roku nový cíl, Měsíc. Jejich nová mise se jmenuje ARTEMIS (Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of the Moon’s Interaction with the Sun) a budou zkoumat interakce energetických částic ze slunečních větrů na povrchu Měsíce a v jeho okolí.

Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích

Naše místo ve vesmíru

Lidská civilizace by mohla být jedna z prvních ve vesmíru, a pokud ne, tak kde jsou ostatní?

Inteligentní život, by mohl být ve své počáteční fázi rozvoje, jako další z etap vývoje vesmíru. Lidstvo by tak mohlo patřit k nejrozvinutějším civilizacím, což by vysvětlovalo proč nebyla Země doposud kontaktována vyspělejší mimozemskou civilizací - žádné vyspělejší totiž nejsou. Alespoň takovýmto způsobem se nad významem lidí ve vesmíru zamýšlí Dimitar Sasselov z Harvardu ve své knize Život super Zemí (The Life of Super-Earths).

Související kategorie zpráv
Další zprávy
2. 2. 2011
Oběžná dráha

Subatomární bouře na oběžné dráze vysílají nabité částice do Zemské atmosféry

2. 2. 2011 Vesmírné počasí (space weather) je stále více zkoumaná oblast, zejména proto, že sluneční aktivita vyvolává na planetě i v jejím okolí rozmanité procesy, které mohou velmi negativně ovlivnit civilizaci na povrchu i na oběžné dráze. Pětice družic THEMIS studuje magnetické pole Země a v lednu