Nejnovější zprávy z kategorie

Fyzika

Aktuální zprávy
Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích

Naše místo ve vesmíru

Lidská civilizace by mohla být jedna z prvních ve vesmíru, a pokud ne, tak kde jsou ostatní?

Inteligentní život, by mohl být ve své počáteční fázi rozvoje, jako další z etap vývoje vesmíru. Lidstvo by tak mohlo patřit k nejrozvinutějším civilizacím, což by vysvětlovalo proč nebyla Země doposud kontaktována vyspělejší mimozemskou civilizací - žádné vyspělejší totiž nejsou. Alespoň takovýmto způsobem se nad významem lidí ve vesmíru zamýšlí Dimitar Sasselov z Harvardu ve své knize Život super Zemí (The Life of Super-Earths).

Další zprávy
27. 8. 2021
Gravitační vlny

Nové zařízení by mohlo detekovat vysokofrekvenční gravitační vlny, zachytilo už 2 kandidátské události

27. 8. 2021 Přelomové zařízení využívá křemene pro zachycení gravitačních vln s vysokou frekvencí. Doposud se vědcům pomocí detektorů LIGO a Virgo podařilo detekovat pouze gravitační vlny s nízkou frekvencí, které vznikly při kolizích menších černých děr a neutronových hvězd. Vysokofrekvenční vlny

20. 8. 2021
Neutrina

Nová pozorování jediného známého zdroje vysokoenergetických neutrin ukazují aktivitu pouze v nízkých energiích

20. 8. 2021 Vědecký tým vedený Weidongem Jinem pozoroval mezi říjnem 2018 a březnem 2021 blazar TXS 0506+056, který je zatím jediným známým zdrojem neutrin s vysokou energií. Od záblesku záření z roku 2017 se tento blazar nachází v relativně klidovém stavu. Podle nové studie nicméně v určitých částech

18. 8. 2021
Termojaderná fúze

Významný milník pro termojadernou fúzi: v laboratoři NIF se podařilo přiblížit zážehu

18. 8. 2021 Vědcům v americkém ústavu NIF (National Ignition Facility) se podařilo přiblížit zážehu termojaderné fúze na 70 %. V této laboratoři vědci pracují s tzv. inerciálním udržením, při kterém využívají laserů pro zahřívání a udržení extrémně horkého plazmatu. Ačkoli se už dříve

14. 8. 2021
LHC

V LHC byl detekován unikátní tetrakvark, který se liší od jiných podobných částic

14. 8. 2021 V urychlovači LHC byla detekována nová částice - hadron, který v sobě má 4 kvarky (tetrakvark). Počet nově objevených hadronových částic v LHC se tak navýšil na 62. Nová částice byla pozorována na zařízení LHCb a svou strukturou se liší od ostatních hadronů. Kvarky jsou v tomto případě

29. 7. 2021
Černé díry

Historicky první detekce světla zpoza černé díry

29. 7. 2021 Při pozorování supermasivní černé díry v galaxii I Zwicky 1 se vědcům podařilo zpozorovat záblesky rentgenové radiace. K jejich překvapení však nepocházela z okolí černé díry, které přímo pozorovali, ale z prostoru za ní. Jde o první pozorování tohoto fenoménu, kdy gravitace černé díry

20. 7. 2021
Neutronové hvězdy

Na povrchu neutronových hvězd mohou existovat pohoří, jejich výška však nepřesáhne milimetr

20. 7. 2021 Podle nového výzkumu mohou teoretické nerovnosti na povrchu neutronových hvězd existovat, jejich výška je však zřejmě ještě menší, než se doposud uvažovalo. Silná gravitace takto hmotného objektu totiž nedovolí existenci žádné výrazné nerovnosti na povrchu. Výzkum pod vedením Fabiana Gittinse

19. 7. 2021
Supernovy

Kosmické záření hraje klíčovou roli při interakci supernov s okolními oblaky plynů

19. 7. 2021 Světlo, které supernovy emitují do vesmíru, cestuje bez zábran na velkou vzdálenost. Kromě toho však supernovy generují také pomalejší energetické částice, na které působí intenzivní magnetické pole. Tyto částice jsou postupně urychlovány na vyšší rychlosti a stávají se součástí