Nová mapa Mléčné dráhy ukazuje její deformovaný tvar, zatím není zřejmé, co jej způsobuje

4. 8. 2019
Mléčná dráha Galaxie

Vědci publikovali zatím nejdetailnější prostorovou mapu naší mateřské galaxie a potvrdili dřívější zjištění, že její tvar je ve vnějších částech zdeformovaný. Mléčná dráha tedy není placatá spirála, jak se doposud uvažovalo, ale je zvlněná na svých okrajích. Mohlo by jít o výsledek vlivu okolních galaxií, který je dál od středu silnější než v centru, možných vysvětlení však může být více.

Mléčná dráha, deformovaný tvar

Mléčná dráha, deformovaný tvar - Mapa Mléčné dráhy, zelenou barvou jsou znázorněny cefeidy, které byly pro její sestavení použity.Cefeidy

Cefeidy (cepheids) jsou pulzující hvězdy jejichž perioda pulzů je svázána s jejich zářivostí. Pozorováním pulzů, které se opakují jednou za 3 až 30 dní, lze tedy zjistit, jak silně hvězda ve skutečnosti září a následně tak odvodit její přesnou vzdálenost. Hvězdy tohoto typu jsou v astronomii často používány proměření vzdálenosti v Mléčné dráze a blízkých galaxiích.
Ke svému výzkumu použili vědci z Varšavské univerzity tzv. cefeidy - specifický druh pulzujících hvězd, jejichž záře je svázána s periodou pulzů a je snadné přesně určit jejich vzdálenost. Vytvořili mapu s přesnou pozicí 2 431 cefeid, která zatím nejpřesnější ukazuje tvar Mléčné dráhy, alespoň z pohledu cefeid.

V centrální části galaxie se hvězdy ještě drží v relativní rovině, jejíž tloušťka nepřesahuje 500 světelných let. To platí do vzdálenosti zhruba 30 tisíc světelných let od středu Mléčné dráhy (kam patří i sluneční soustava), kde působí gravitace supermasivní černé díry Sagittarius A* a množství dalších hvězd v centru. Tato gravitace je dost silná na to, aby udržela hvězdy při jejich rotaci kolem adresu galaxie v pravidelném disku.

Na okraji galaxie už nicméně gravitace z jádra tolik nepůsobí a je viditelný vliv vnějších objektů. Tloušťka disku se tak rozšiřuje až na 3 000 světelných let. Hvězdy dál od středu se také odchylují od roviny galaxie o až 4 500 světelných let, čímž dochází k deformaci galaktické spirály. 

Jaké vlivy za deformací Mléčné dráhy stojí zatím není zcela zřejmé. Mohlo by jít o sousední galaxie, které kolem Mléčné dráhy rotují a svou gravitací narušují její tvar v oblastech, kde není tak silná gravitace ze středu galaxie. Jednou z možností je také následek slíbeno s jinými galaxie v dávné minulosti. 

V následujících letech lze očekávat další zpřesňování informací o Mléčné dráze, jejím tvaru a historii. Například v roce 2021 je plánovaná publikace nových dat z mise Gaia, která mapuje hvězdy v naší galaxii, jejich pozici, rychlost a další charakteristiky. Kromě toho budou uvedeny do provozu další pozemní i orbitální observatoře, které se studiem Mléčné dráhy pomohou s dosud nevídanou přesností.
Líbí se Vám tento článek?

Podpořte tento web sdílením našeho obsahu.

Více informací k tématu
Chcete vědět o dalším článku?

Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích.


Další zprávy z kategorie Mléčná dráha

Astronomové poprvé pozorovali disk chladnější hmoty v blízkosti černé díry v jádru Mléčné dráhy

11. 6. 2019

Astronomové poprvé pozorovali disk chladnější hmoty v blízkosti černé díry v jádru Mléčné dráhyKolem supermasivní černé díry ve středu naší galaxie rotují hvězdy a také oblaka plynů a drobných částic. Doposud se astronomům podařilo kromě hvězd pozorovat pouze velmi horká oblaka, která dosahují teplot 10 milionů °C a září silně v rentgenovém spektru elektromagnetického záření. Chladnější plyny zatím unikaly našim teleskopům, dokud se na oblast nezaměřila výkonná rádiová observatoř ALMA. Výsledky pozorování byly publikovány v magazínu Nature.

celý článek

Astronomové objevili v Mléčné dráze hvězdu, která zřejmě pochází z jiné galaxie

3. 5. 2019

Astronomové objevili v Mléčné dráze hvězdu, která zřejmě pochází z jiné galaxieHvězdy vznikají z oblaků plynů a prachu, které vznikají při zániku starších hvězd. Objekty, které vznikly blízko sebe, potom mají podobné složení, protože vznikly ze stejného materiálu. Občas se však objeví hvězda, která se složením svému okolí vymyká. Právě takovou se podařilo identifikovat astronomům v souhvězdí velkého vozu. Výsledky výzkumu byly publikovány v magazínu Nature.

celý článek

Pomocí teleskopů Gaia a Hubble byla zatím nejpřesněji odhadnuta váha Mléčné dráhy

9. 3. 2019

Pomocí teleskopů Gaia a Hubble byla zatím nejpřesněji odhadnuta váha Mléčné dráhyPřesně odhadnout váhu Mléčné dráhy není zrovna jednoduchý úkol, kromě toho, že nelze zvážit přímo, je totiž například potřeba počítat také s temnou hmotou, kterou nelze přímo ani pozorovat. K výsledku vědci nakonec došli měřením rychlosti pohybu objektů, které kolem naší galaxie rotují. Stejná metoda už byla použita dříve, nově však bylo ve výpočtu pracováno s přesnými daty z teleskopu Gaia, která obsahují pozice a pohyb více než miliardy hvězd v Mléčné dráze a jejím bezprostředním okolí.

celý článek

Sousední malé galaxie Magellanova mračna produkují větší množství hvězd než v minulosti

1. 2. 2019

Sousední malé galaxie Magellanova mračna produkují větší množství hvězd než v minulostiPředpokládá se, že Mléčná dráha v minulosti zažívala období intenzivního zrodu nových hvězd. Postupně však došlo k relativnímu uklidnění a nové hvězdy dnes vznikají ve výrazně menší míře než předtím. To zřejmě neplatí pro dvě menší galaxie, které Mléčnou dráhu obíhají - Velký a Malý Magellanův Mrak. Podle nové studie se v těchto galaxiích v minulosti příliš mnoho nových hvězd nerodilo, interakce s Mléčnou drahnou a mezi oblaky vzájemně v posledních 2 miliardách let však vedla k nárůstu vzniku nových hvězd.

celý článek

Mléčnou dráhu zřejmě obíhá vzácná středně velká černá díra

19. 1. 2019

Mléčnou dráhu zřejmě obíhá vzácná středně velká černá díraPozorování relativně malých černých děr a supermasivních děr jsou celkem běžná, není však snadné najít střední černou díru, která není ani příliš malá, ani příliš velká. To se zřejmě podařilo vědcům s observatoří ALMA. Objekt, který pozorovali v loňském roce obíhá Mléčnou dráhu a má charakteristiky, které odpovídají středně velké černé díře o velikosti zhruba planety Jupiter.

celý článek

Mléčnou dráhu obíhá doposud neznámá velká, temná galaxie, astronomové takovou ještě neviděli

14. 11. 2018

Mléčnou dráhu obíhá doposud neznámá velká, temná galaxie, astronomové takovou ještě neviděliAstronomům se podařilo s pomocí dat z evropské mise Gaia identifikovat doposud neznámou galaxii, která obíhá Mléčnou dráhu. Patří tak k několika desítkám menších galaktických objektů, které jsou gravitačně svázané s naší domovskou galaxií a obíhají ji podobně jako planety hvězdu. Nově objevená galaxie Antlia 2 se nachází z pohledu od Slunce za galaktickým jádrem a má extrémně nízkou hustotu, zároveň je však jedna z největších galaxií, které Mléčnou dráhu obíhají.

celý článek

V datech z družice Gaia jsou známky o pradávné kolizi Mléčné dráhy s jinou galaxií

7. 11. 2018

V datech z družice Gaia jsou známky o pradávné kolizi Mléčné dráhy s jinou galaxiíData z evropské mise Gaia přispěla k odhalení události v dávné historii Mléčné dráhy. Naše galaxie se podle vědců před 10 miliardami let sloučila s jinou galaxií, důkazy se ukrývaly v pohybu hvězd na noční obloze. Při zkoumání pohybu hvězd vědci zjistili, že zhruba 30 tisíc z nich se pohybuje společně, proti směru rotace ostatních hvězd kolem jádra galaxie. Podle vědců se tyto hvězdy chovají přesně tak, jak by očekávali od následků sloučení dvou galaxií.

celý článek