Nová mapa Mléčné dráhy ukazuje její deformovaný tvar, zatím není zřejmé, co jej způsobuje

4. 8. 2019
Mléčná dráha Galaxie

Vědci publikovali zatím nejdetailnější prostorovou mapu naší mateřské galaxie a potvrdili dřívější zjištění, že její tvar je ve vnějších částech zdeformovaný. Mléčná dráha tedy není placatá spirála, jak se doposud často uvažovalo, ale je zvlněná na svých okrajích. Mohlo by jít o výsledek vlivu okolních galaxií, který je dál od středu silnější než v centru, možných vysvětlení však může být více.

Mléčná dráha, deformovaný tvar

Mléčná dráha, deformovaný tvar Mapa Mléčné dráhy, zelenou barvou jsou znázorněny cefeidy, které byly pro její sestavení použity.Ke svému výzkumu použili vědci z Varšavské univerzity tzv. cefeidy - specifický druh pulzujících hvězd, jejichž záře je svázána s periodou pulzů a je tak snadné přesně určit jejich vzdálenost. Vytvořili mapu s přesnou pozicí 2 431 cefeid, která zatím nejpřesněji ukazuje tvar Mléčné dráhy (alespoň z pohledu cefeid).

V centrální části galaxie se hvězdy ještě drží v relativní rovině, jejíž tloušťka nepřesahuje 500 světelných let. To platí do vzdálenosti zhruba 30 tisíc světelných let od středu Mléčné dráhy (kam patří i sluneční soustava), kde působí gravitace supermasivní černé díry Sagittarius A* a množství dalších hvězd v centru. Tato gravitace je dost silná na to, aby udržela hvězdy při jejich rotaci kolem středu galaxie v pravidelném disku.

Na okraji galaxie už nicméně gravitace z jádra tolik nepůsobí a je vliv vnějších (extragalaktických) objektů roste. Tloušťka disku se na okraji rozšiřuje až na 3 000 světelných let. Hvězdy dál od středu se také odchylují od roviny galaxie o až 4 500 světelných let, čímž dochází k deformaci galaktické spirály. 

Jaké vlivy za deformací Mléčné dráhy stojí zatím není zcela zřejmé. Mohlo by jít o sousední galaxie, které kolem Mléčné dráhy rotují a svou gravitací narušují její tvar v oblastech, kde není tak silná gravitace ze středu galaxie. Jednou z možností je také následek kolize s jinými galaxiemi v dávné minulosti. 

V následujících letech lze očekávat další zpřesňování informací o Mléčné dráze, jejím tvaru a historii. Například v roce 2021 je plánovaná publikace nových dat z mise Gaia, která mapuje hvězdy v naší galaxii, jejich pozici, rychlost a další charakteristiky. Kromě toho budou uvedeny do provozu další pozemní i orbitální observatoře, které se studiem Mléčné dráhy pomohou s dosud nevídanou přesností.

Cefeidy

Cefeidy (cepheids) jsou pulzující hvězdy jejichž perioda pulzů je svázána s jejich zářivostí. Pozorováním pulzů, které se opakují jednou za 3 až 30 dní, lze tedy zjistit, jak silně hvězda ve skutečnosti září a následně tak odvodit její přesnou vzdálenost. Hvězdy tohoto typu jsou v astronomii často používány proměření vzdálenosti v Mléčné dráze a blízkých galaxiích.
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?

Podpořte tento web sdílením našeho obsahu:

Chcete vědět o dalším článku?

Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích.


Další zprávy z kategorie Mléčná dráha

Desetina lithia v naší glaxii pochází z hvězdných explozí

4. 6. 2020 (novější než zobrazený článek)

Desetina lithia v naší glaxii pochází z hvězdných explozíTým vědců vedený astrofyzikem Sumnerem Starrfieldem z Arizona State University zjistil, že velká část lithia v naší galaxii pochází z explozí označovaných jako klasické novy. Pro svůj výzkum vědci zkombinovali teorii, laboratorní studie a přímá pozorování. Výsledky výzkumu byly publikovány v magazínu Astrophysical Journal.

celý článek

Budoucí srážka se sousedními galaxiemi už nyní vytváří nové hvězdy v Mléčné dráze

9. 1. 2020 (novější než zobrazený článek)

Budoucí srážka se sousedními galaxiemi už nyní vytváří nové hvězdy v Mléčné drázeHvězdy na okraji Mléčné dráhy jsou jedny z nejstarších v naší galaxii, astronomové však nyní v této oblasti našli skupinu mladých hvězd. Spektrální analýza jejich světla ukazuje, že materiál, ze kterého vznikly, by mohl pocházet z jiné galaxie, konkrétně z Magellanových oblaků, které Mléčnou dráhu obíhají a pomalu se k ní přibližují.

celý článek

Hmotnost Mléčné dráhy je odhadnuta na 890 miliard Sluncí

24. 12. 2019 (novější než zobrazený článek)

Hmotnost Mléčné dráhy je odhadnuta na 890 miliard SluncíMezinárodní tým vědců odhadl hmotnost celé naší galaxie na 890 miliard Sluncí. Mléčná dráha má napříč 256 tisíc světelných let a obsahuje miliardy hvězd, většina je menší než Slunce, ale jsou zde i hvězdy výrazně hmotnější. Odhadovaná hmotnost naší galaxie vychází z pohybu hvězd a dalšího materiálu. Celých 93 % z odhadované hmotnosti tvoří temná hmota.

Záblesky gama záření ze středu naší galaxie by mohly pocházet z temné hmoty

17. 12. 2019 (novější než zobrazený článek)

Záblesky gama záření ze středu naší galaxie by mohly pocházet z temné hmotyV uplynulých letech vědci detekovali v centru Mléčné dráhy záhadný přebytek energie ve formě gama záření: nejenergetičtější formy elektromagnetického záření. Nepřichází k nám však od supermasivní černé díry ve středu galaxie, ale z regionu o poloměru až 5 tisíc světelných let kolem jádra galaxie. Původ tohoto záření zatím zůstává zahalený.

celý článek

V disku naší galaxie se nacházejí dvě odlišné populace hvězd

12. 12. 2019 (novější než zobrazený článek)

V disku naší galaxie se nacházejí dvě odlišné populace hvězdNová studie, která se zabývá pohybem a chemickým složením hvězd v okolí Slunce, odhalila dvě rozdílné populace hvězd v tlustém disku naší galaxie. Hvězdy se v těchto dvou populacích liší rychlostí oběhu kolem galaktického jádra i svým složením. Výsledky výzkumu týmu vedeného Danielou Carollovou byly publikovány v magazínu Astrophysical Journal. Data vědci použili z mise Gaia a programu SDSS.

celý článek

Doposud neznámé obří bubliny vycházející ze středu Mléčné dráhy vysílají rádiové vlny

13. 9. 2019 (novější než zobrazený článek)

Doposud neznámé obří bubliny vycházející ze středu Mléčné dráhy vysílají rádiové vlnyMezinárodní tým astronomů objevil jednu z největších struktur v Mléčné dráze. Pomocí radioteleskopu MeerKAT poprvé pozorovali dvojici bublin emitujících rádiové vlnění, které vycházejí z centra naší domácí galaxie. Podle vědců by mohlo jít o pozůstatky dávné energetické erupce, která vyšla z blízkosti supermasivní černé díry Sagittarius A*.

celý článek

Astronomové poprvé pozorovali disk chladnější hmoty v blízkosti černé díry v jádru Mléčné dráhy

11. 6. 2019

Astronomové poprvé pozorovali disk chladnější hmoty v blízkosti černé díry v jádru Mléčné dráhyKolem supermasivní černé díry ve středu naší galaxie rotují hvězdy a také oblaka plynů a drobných částic. Doposud se astronomům podařilo kromě hvězd pozorovat pouze velmi horká oblaka, která dosahují teplot 10 milionů °C a září silně v rentgenovém spektru elektromagnetického záření. Chladnější plyny zatím unikaly našim teleskopům, dokud se na oblast nezaměřila výkonná rádiová observatoř ALMA. Výsledky pozorování byly publikovány v magazínu Nature.

celý článek