Nová mapa Mléčné dráhy ukazuje její deformovaný tvar, zatím není zřejmé, co jej způsobuje

4. 8. 2019
Mléčná dráha Galaxie

Vědci publikovali zatím nejdetailnější prostorovou mapu naší mateřské galaxie a potvrdili dřívější zjištění, že její tvar je ve vnějších částech zdeformovaný. Mléčná dráha tedy není placatá spirála, jak se doposud často uvažovalo, ale je zvlněná na svých okrajích. Mohlo by jít o výsledek vlivu okolních galaxií, který je dál od středu silnější než v centru, možných vysvětlení však může být více.

Mléčná dráha, deformovaný tvar

Mléčná dráha, deformovaný tvar Mapa Mléčné dráhy, zelenou barvou jsou znázorněny cefeidy, které byly pro její sestavení použity.Ke svému výzkumu použili vědci z Varšavské univerzity tzv. cefeidy - specifický druh pulzujících hvězd, jejichž záře je svázána s periodou pulzů a je tak snadné přesně určit jejich vzdálenost. Vytvořili mapu s přesnou pozicí 2 431 cefeid, která zatím nejpřesněji ukazuje tvar Mléčné dráhy (alespoň z pohledu cefeid).

V centrální části galaxie se hvězdy ještě drží v relativní rovině, jejíž tloušťka nepřesahuje 500 světelných let. To platí do vzdálenosti zhruba 30 tisíc světelných let od středu Mléčné dráhy (kam patří i sluneční soustava), kde působí gravitace supermasivní černé díry Sagittarius A* a množství dalších hvězd v centru. Tato gravitace je dost silná na to, aby udržela hvězdy při jejich rotaci kolem středu galaxie v pravidelném disku.

Na okraji galaxie už nicméně gravitace z jádra tolik nepůsobí a je vliv vnějších (extragalaktických) objektů roste. Tloušťka disku se na okraji rozšiřuje až na 3 000 světelných let. Hvězdy dál od středu se také odchylují od roviny galaxie o až 4 500 světelných let, čímž dochází k deformaci galaktické spirály. 

Jaké vlivy za deformací Mléčné dráhy stojí zatím není zcela zřejmé. Mohlo by jít o sousední galaxie, které kolem Mléčné dráhy rotují a svou gravitací narušují její tvar v oblastech, kde není tak silná gravitace ze středu galaxie. Jednou z možností je také následek kolize s jinými galaxiemi v dávné minulosti. 

V následujících letech lze očekávat další zpřesňování informací o Mléčné dráze, jejím tvaru a historii. Například v roce 2021 je plánovaná publikace nových dat z mise Gaia, která mapuje hvězdy v naší galaxii, jejich pozici, rychlost a další charakteristiky. Kromě toho budou uvedeny do provozu další pozemní i orbitální observatoře, které se studiem Mléčné dráhy pomohou s dosud nevídanou přesností.

Cefeidy

Cefeidy (cepheids) jsou pulzující hvězdy jejichž perioda pulzů je svázána s jejich zářivostí. Pozorováním pulzů, které se opakují jednou za 3 až 30 dní, lze tedy zjistit, jak silně hvězda ve skutečnosti září a následně tak odvodit její přesnou vzdálenost. Hvězdy tohoto typu jsou v astronomii často používány proměření vzdálenosti v Mléčné dráze a blízkých galaxiích.
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?

Podpořte tento web sdílením našeho obsahu:

Chcete vědět o dalším článku?

Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích.


Další zprávy z kategorie Mléčná dráha

V disku naší galaxie se nacházejí dvě odlišné populace hvězd

12. 12. 2019 (novější než zobrazený článek)

V disku naší galaxie se nacházejí dvě odlišné populace hvězdNová studie, která se zabývá pohybem a chemickým složením hvězd v okolí Slunce, odhalila dvě rozdílné populace hvězd v tlustém disku naší galaxie. Hvězdy se v těchto dvou populacích liší rychlostí oběhu kolem galaktického jádra i svým složením. Výsledky výzkumu týmu vedeného Danielou Carollovou byly publikovány v magazínu Astrophysical Journal. Data vědci použili z mise Gaia a programu SDSS.

celý článek

Doposud neznámé obří bubliny vycházející ze středu Mléčné dráhy vysílají rádiové vlny

13. 9. 2019 (novější než zobrazený článek)

Doposud neznámé obří bubliny vycházející ze středu Mléčné dráhy vysílají rádiové vlnyMezinárodní tým astronomů objevil jednu z největších struktur v Mléčné dráze. Pomocí radioteleskopu MeerKAT poprvé pozorovali dvojici bublin emitujících rádiové vlnění, které vycházejí z centra naší domácí galaxie. Podle vědců by mohlo jít o pozůstatky dávné energetické erupce, která vyšla z blízkosti supermasivní černé díry Sagittarius A*.

celý článek

Astronomové poprvé pozorovali disk chladnější hmoty v blízkosti černé díry v jádru Mléčné dráhy

11. 6. 2019

Astronomové poprvé pozorovali disk chladnější hmoty v blízkosti černé díry v jádru Mléčné dráhyKolem supermasivní černé díry ve středu naší galaxie rotují hvězdy a také oblaka plynů a drobných částic. Doposud se astronomům podařilo kromě hvězd pozorovat pouze velmi horká oblaka, která dosahují teplot 10 milionů °C a září silně v rentgenovém spektru elektromagnetického záření. Chladnější plyny zatím unikaly našim teleskopům, dokud se na oblast nezaměřila výkonná rádiová observatoř ALMA. Výsledky pozorování byly publikovány v magazínu Nature.

celý článek

Astronomové objevili v Mléčné dráze hvězdu, která zřejmě pochází z jiné galaxie

3. 5. 2019

Astronomové objevili v Mléčné dráze hvězdu, která zřejmě pochází z jiné galaxieHvězdy vznikají z oblaků plynů a prachu, které vznikají při zániku starších hvězd. Objekty, které vznikly blízko sebe, potom mají podobné složení, protože vznikly ze stejného materiálu. Občas se však objeví hvězda, která se složením svému okolí vymyká. Právě takovou se podařilo identifikovat astronomům v souhvězdí velkého vozu. Výsledky výzkumu byly publikovány v magazínu Nature.

celý článek

Pomocí teleskopů Gaia a Hubble byla zatím nejpřesněji odhadnuta váha Mléčné dráhy

9. 3. 2019

Pomocí teleskopů Gaia a Hubble byla zatím nejpřesněji odhadnuta váha Mléčné dráhyPřesně odhadnout váhu Mléčné dráhy není zrovna jednoduchý úkol, kromě toho, že nelze zvážit přímo, je totiž například potřeba počítat také s temnou hmotou, kterou nelze přímo ani pozorovat. K výsledku vědci nakonec došli měřením rychlosti pohybu objektů, které kolem naší galaxie rotují. Stejná metoda už byla použita dříve, nově však bylo ve výpočtu pracováno s přesnými daty z teleskopu Gaia, která obsahují pozice a pohyb více než miliardy hvězd v Mléčné dráze a jejím bezprostředním okolí.

celý článek

Sousední malé galaxie Magellanova mračna produkují větší množství hvězd než v minulosti

1. 2. 2019

Sousední malé galaxie Magellanova mračna produkují větší množství hvězd než v minulostiPředpokládá se, že Mléčná dráha v minulosti zažívala období intenzivního zrodu nových hvězd. Postupně však došlo k relativnímu uklidnění a nové hvězdy dnes vznikají ve výrazně menší míře než předtím. To zřejmě neplatí pro dvě menší galaxie, které Mléčnou dráhu obíhají - Velký a Malý Magellanův Mrak. Podle nové studie se v těchto galaxiích v minulosti příliš mnoho nových hvězd nerodilo, interakce s Mléčnou drahnou a mezi oblaky vzájemně v posledních 2 miliardách let však vedla k nárůstu vzniku nových hvězd.

celý článek

Mléčnou dráhu zřejmě obíhá vzácná středně velká černá díra

19. 1. 2019

Mléčnou dráhu zřejmě obíhá vzácná středně velká černá díraPozorování relativně malých černých děr a supermasivních děr jsou celkem běžná, není však snadné najít střední černou díru, která není ani příliš malá, ani příliš velká. To se zřejmě podařilo vědcům s observatoří ALMA. Objekt, který pozorovali v loňském roce obíhá Mléčnou dráhu a má charakteristiky, které odpovídají středně velké černé díře o velikosti zhruba planety Jupiter.

celý článek