do not follow here
o portálu LIVING fUTURE < LIVING fUTURE

Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 1. srpna, 2021

Pokud jste návštěvníkem našeho webu, poskytujete nám některé své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že vaše údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů je Ondřej Zapletal, který webové stránky livingfuture.cz provozuje.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Web www.livingfuture.cz dlouhodobě nezpracovává ani neukládá žádné osobní údaje. Pro zajištění bezpečnosti před automatickými roboty si nicméně po dobu 6 dní pamatuje návštěvy z konkrétních IP adres a identifikaci prohlížeče (user agent). K měření návštěvnosti jednotlivých stránek je potom využívána služba Google Analytics.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje jsou anonymizovány a nejsou předávány žádným třetím stranám.

Jak nás můžete kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: redakce@livingfuture.cz nebo prostřednictvím sociálních sítí.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: redakce@livingfuture.cz nebo sociálních sítí.

Vaše práva

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

V naší databázi návštěv jsou automaticky mazána veškerá konkrétní data za posledních 6 dní. Vaším právem je nicméně také právo na výmaz (být zapomenut). Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.