Sonda Messenger objevila zásoby ledu skryté ve stínu kráterů na pólech Merkuru

Podobně jako na Měsíci, i na Merkuru existuje voda na povrchu, a to ukrytá před slunečními paprsky, které by ji okamžitě vypařily do vesmíru. Naznačují to nová pozorování pořízená sondou Messenger, která je první umělou družicí planety nejblíže naší mateřské hvězdě.

Merkur - severní pól

Merkur - severní pól Radarový snímek severního pólu planety Merkur kombinovaný s povrchovými daty. Žlutě vyznačené oblasti vyznačují místa, kde byly detekovány volatilní materiály, pravděpodobně vodní led. Tyto oblasti se nachází v permanentním stínu vytvářeným krátery a mírným nakloněním osy planety.Led, který sonda Messenger detekovala hned třemi různými způsoby, by nemohl na planetě tak blízko Slunce existovat, kdyby nebyl permanentně chráněný. Na některá místa v polárních oblastech sluneční svit nikdy nedopadá, umožňuje to mírné naklonění planetární osy. Právě v těchto místech se podle NASA nachází výrazné zásoby ledu a dalších volatilních sloučenin.

Led v polárních oblastech Merkuru je doprovázen tmavým materiálem, který zřejmě obsahuje organické sloučeniny dopravené na povrch planety kometami a meteority, které byly nejspíš také původci vody na této planetě. Vědce nesmírně zajímá složení tohoto materiálu a také to, jakými procesy musel projít od svého příletu na Merkur.

Pozorování sondy Messenger je v souladu s předchozími radiovými snímáními povrchu planety. V roce 1991 byl k Merkuru namířen obří radiový teleskop Arecibo, který na pólech objevil oblasti s vysokou radiovou odrazivostí. Tyto oblasti korespondují se staršími i zcela novými mapami a nachází se v blízkosti kráterů, které vytváří permanentní stín. 

Vědci NASA jsou si poměrně jisti, že se jedná o vodní led. Merkur se tak zařadil mezi ostatní místa ve sluneční soustavě, kde se vyskytuje voda na povrchu. Pro budoucí průzkum má voda velký význam, lze z ní totiž relativně jednoduše vyrábět kyslík a vodík, použitelné pro raketové palivo. Kromě toho je voda podstatná pro lidské přežití v nehostinném vesmírném prostředí.

Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu
Chcete vědět o dalším článku?
Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích


Další zprávy z kategorie
Merkur