Nový pohled na zbytkovou radiaci po velkém třesku, vesmír je o pár milionů let starší a rozpíná se pomaleji

Evropská vesmírná agentura zveřejnila mapu vesmíru, která byla poskládána z pozorování vesmírného teleskopu Planck. Jde o mapu, na které je zobrazeno tzv. reliktní záření, tedy zbytkovou radiaci, která vznikla krátce po velkém třesku a do dnešního dne představuje jednu z možností jak zkoumat počátky vesmíru. Nová mapa obsahuje více detailů než ty předchozí a obsahuje některé prvky, které vědci doposud neumí vysvětlit. Zpřesnění měření má také za následek korekci v předpokládaném stáří vesmíru a jeho složení.

Cosmic microwave background

Cosmic microwave background Reliktní záření po velkém třesku jak jej zachytila vesmírná observatoř Planck.Cosmic microwave background (CMB)
Reliktní záření (nebo také CMB - vesmírné mikrovlnné záření) je elektromagnetické záření, které přichází z vesmíru rovnoměrně ze všech směrů. Podle současných kosmologických teorií mělo vzniknout asi 380 tisíc let po velkém třesku, v momentě, kdy došlo k oddělení hmoty a energie a vzniku prvních atomů. Na první pohled je toto záření ve vesmíru rovnoměrně rozloženo, s rostoucí citlivostí teleskopů ale vědci identifikují stále detailnější odchylky v teplotě, které nakonec vedly k vytvoření galaktických struktur. V době vzniku záření měl vesmír teplotu asi 2700 °C, tato teplota však postupně klesla až téměř k absolutní nule a vlnová délka záření se rozpínáním vesmíru prodloužila až na mikrovlny. Jeho studiu se věnovaly čtyři vesmírné teleskopy: sovětský Relikt-1, americký COBE a WMAP a nejčerstvěji od roku 2009 také evropský teleskop Planck.
Stáří a struktura vesmíru
Zkoumáním reliktního záření vědci určují hned několik různých konstant a teorií, které popisují vesmír. Nová detailní měření tak umožňují zpřesnit nejen obraz z počátků vesmíru, ale také rychlost jeho rozpínání, stáří nebo strukturu. Podle nových měření je tak vesmír o asi 50 milionů let starší, aktuálně se odhaduje na 13,798 ± 0,037 miliardy let. Jeho rozpínání se zase zpomalilo, tento údaj je představován hubblovou konstantou, jejíž nová hodnota je 67,15 kilometrů za sekundu na jeden megaparsek. Došlo také ke změně rozložení hmoty ve vesmíru: přibylo běžné hmoty (z původních 4,5 % na nových 4,9 %), přibylo také temné hmoty, která vysvětluje příliš rychlou rotaci galaxií, (22,7 > 26,8 %), naopak ubylo temné energie, která souvisí právě s rozpínáním vesmíru a hubblovou konstantou, (72,8 > 68,3 %).
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?

Podpořte tento web sdílením našeho obsahu:

Chcete vědět o dalším článku?

Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích.


Další zprávy z kategorie Velký třesk

Rozdílná rotace galaxií napříč vesmírem naznačuje jeho možnou rotaci

9. 6. 2020 (novější než zobrazený článek)

Analýza více než 200 tisíc spirálových galaxií odhalila nečekané spojení mezi směrem jejich rotace a možnou uspořádanou strukturou vesmíru. Podle autorů nové studie by jejich nová zjištění mohla naznačovat, že nově zrozený vesmír po velkém třesku rotoval.

celý článek

Desetina lithia v naší glaxii pochází z hvězdných explozí

4. 6. 2020 (novější než zobrazený článek)

Tým vědců vedený astrofyzikem Sumnerem Starrfieldem z Arizona State University zjistil, že velká část lithia v naší galaxii pochází z explozí označovaných jako klasické novy. Pro svůj výzkum vědci zkombinovali teorii, laboratorní studie a přímá pozorování. Výsledky výzkumu byly publikovány v magazínu Astrophysical Journal.

celý článek

Bubliny kolem vzdálených galaxií by mohly být první evidence prvních hvězd ve vesmíru

13. 1. 2020 (novější než zobrazený článek)

Astronomové s pomocí teleskopu Mayall v Arizoně identifikovali několik bublin v oblacích vodíku ionizovaných hvězdami pouhých 680 milionů let po velkém třesku. Jde o první přímou evidenci z období první generace hvězd ve vesmíru, které vznikly po tzv. temném věku. Výsledky výzkumu byly prezentovány na 235. setkání Americké astronomické společnosti v Honolulu.

celý článek

Finální data z teleskopu Planck zpřesňují světlo z počátku z vesmíru

29. 7. 2018 (novější než zobrazený článek)

Mise evropského mikrovlnného teleskopu Planck trvala od roku 2009 do roku 2013, jejím výsledkem je zatím nejpřesnější mapa reliktního záření, pozůstatku po velkém třesku, které nám napovídá více o vesmíru v jeho nejranější fázi vývoje. Pět let po ukončení mise nyní vědci uvolnili finální data, která ještě o něco zpřesňují původní výsledky. Nic to nemění na závěrech, které z posbíraných dat vyplývají, pro vědce zkoumající vesmír v jeho zárodku však bude možné pracovat s přesnějšími daty.

celý článek

Vědci stále čekají na detekci vzácné reakce, která produkuje antihmotovou verzi neutrina

28. 3. 2018 (novější než zobrazený článek)

Mezinárodní tým vědců spustil v Itálii experiment, který má za cíl rozhodnout, zda mají neutrina svůj ekvivalent v antihmotě. Hledají tak odpověď na otázku, proč je vesmír tvořený převážně hmotou a ne antihmotou, když teoreticky měly vzniknout oba druhy hmoty při velkém třesku ve stejném množství. Mohly by za tím totiž stát právě neutrina, u kterých existuje podezření, že jsou si sama sobě antičásticí. Dosavadní výsledky za první rok chodu experimentu ještě rozhodnou odpověď nepřinesly, pokračuje tedy dál.

celý článek

Část vesmíru je chladnější než druhá: může za to pohyb sluneční soustavy nebo velký třesk?

12. 3. 2018 (novější než zobrazený článek)

Už delší dobu vědci pozorují mírný gradient při zkoumání vesmírného mikrovlnného pozadí (reliktní záření, cosmic microwave background, CMB), díky kterému se zdá, že vesmír je na jedné straně teplejší než na druhém konci. Astrofyzikové dnes tento fakt přisuzují doplerovu efektu způsobeného pohybem sluneční soustavy vesmírem, který má za výsledek, že ta část vesmíru, ke které se sluneční soustava přibližuje, se zdá být teplejší. Tento jev by ale mohl být projevem skutečně rozdílných teplot v mikrovlnném pozadí, a vědci z University of Southern California přišli na to, jak to změřit.

celý článek

Astronomové našli rádiový signál pocházející z prvních hvězd ve vesmíru

4. 3. 2018 (novější než zobrazený článek)

Týmu astronomů z Arizona State University se podařilo detekovat signál z nejstarších hvězd ve vesmíru, z doby pouhých 180 milionů let po velkém třesku. Signál je zakomponován v mikrovlnném radiačním pozadí, které prostupuje celým vesmírem, a představuje absorpci zbytkové radiace z počátku vesmíru prvními hvězdami. Výsledky výzkumu vědců vedeným Juddem D. Bowmanem byly publikovány v magazínu Nature.

celý článek