do not follow here
Černé díry < LIVING fUTURE

Pozorování teleskopem Chandra popírají teorie o růstu supermasivních černých děr

Teleskop Chandra X-Ray Observatory, který snímá vesmír v rentgenovém spektru elektromagnetického záření, je astronomy hojně využíván pro pozorování černých děr. Tato pozorování teď, zdá se, odporují doposud široce přijímaným teoriím o růstu monstrózních černých děr v centrech galaxií. Astronomové se domnívali, že tento růst souvisí s růstem velikosti samotných galaxií, zejména pak jejich center, kde se vyskytují masivní hvězdy. Nové nálezy ale u dvou blízkých galaxií ukazují opačný trend, který dosavadní teorie popírá.Pozorování teleskopu Chandra se zaměřila na galaxie NGC 4342 a NGC 4291 a naznačují, že velikost supermasivní černé díry v jejich středu je až 35x větší než u většiny ostatních pozorovaných galaxií. Kromě toho pozorování poukazují také na větší shluky temné hmoty, ve kterých galaxie vznikly. Ve skutečnosti tak velikost supermasivních černých děr souvisí spíše množstvím temné hmoty, v oblasti, kde galaxie vznikla, než s její velikostí. Podle tohoto pohledu tedy nejsou černé díry u dvou zmíněných galaxií příliš velké, ale naopak - galaxie jsou příliš malé.

Už předchozí pozorování galaxií NGC 4342 a NGC 4291 naznačovala, že jejich supermasivní černé díry jsou větší než je obvyklé, příčina tohoto fenoménu však nebyla známá. Část vědců se přikláněla k názoru, že by jejich velikost mohla být způsobená okleštěním velikosti galaxií jinými, které se k nim přiblížily a gravitací k sobě navázaly část hmoty souseda. V takovém případě, by však ubylo i temné hmoty, což se ale nestalo.
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Černé díry

tag icon
Další články z kategorie
Černé díry
Načítám stránku...
x zrušit