do not follow here
Galaxie < LIVING fUTURE

Nové poznatky v evoluci blízkých galaxií vedou astronomy ke zvážení dosavadních teorií

Původní domněnku, že se diskové galaxie vyvinuly před 8 miliardami let a potom se změnily jen málo, vyvrací nová studie, která pracovala s pozorováními teleskopu Keck na Havaji a Hubblova vesmírného teleskopu. Studie pracující s 544 galaxiemi v relativní blízkosti Mléčné dráhy, ve kterých probíhá formace nových hvězd a které se nachází ve vzdálenosti 2-8 miliard světelných let, vychází ve vědeckém žurnálu Astrophysical Journal.Původně se astronomové domnívali, že velké diskové galaxie se do podoby, jak je dnes vidí, dostaly před dlouhými 8 miliardami let (velký třesk nastal před méně než 14 miliardami let). Od té doby nemělo docházet k větším pohybům v jejich vnitřní struktuře a pouze pomalu mělo docházet k uhlazení rotace hvězd kolem centra. Nové pozorování ale naznačuje, že ve skutečnosti dochází k neustálému vývoji galaxií a postupnému uspořádání jejich vnitřního pohybu.

Z dřívějších studií byly totiž vyčleněny galaxie, které nevypadaly jako dobře uspořádané rotující disky. Díky tomu byly analyzovány pouze vzácné uspořádané galaxie a na základě toho pak vědci došli k závěru, že se posledních několik miliard galaxie nemění. Při novém výzkumu už ale astronomové pozorovali všechny galaxie s formujícími se hvězdami a zjistili, že čím blíže Zemi, tím jsou uspořádanější a převládá rotace kolem středu galaxie nad ostatními vnitřními pohyby.

Vyplývá z toho, že se galaxie postupně utvářely do svých současných podob, jako má Andromeda nebo Mléčná dráha. Galaxie vzdálenější, které astronomové pozorují ve stavu před několika miliardami let jsou obecně méně uspořádané než galaxie bližší, které jsou pozorovány ve větším stáří.

Susan Kassin, vedoucí autorka studie
Dechberoucí simulace evoluce galaxií
Od postupného chaosu při vzniku galaxie, přes interakce se sousedními galaxiemi až po vytvoření masivní diskové galaxie, jejíž vnitřní pohyb je v podstatě omezen na rotaci kolem jádra.
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Galaxie

tag icon
Další články z kategorie
Galaxie
Načítám stránku...
x zrušit