do not follow here
Internet < LIVING fUTURE

Vědci přenesli kvantovou informaci z atomu na foton, usnadní se tak přenos kvantové informace

Optické kabely dnes slouží k přenosu informace rychlostí světla, v budoucnosti by ale mohly (stejnou rychlostí) přenášet také kvantovou informaci. Vědcům se totiž podařilo přenést kvantovou informaci z atomu na foton, který lze následně pomocí optického kabelu transportovat rychlostí světla k cíli, kde je kvantová informace opět přenesena na atom.Kvantové počítače jsou zatím v zárodku svého vývoje, je k nim potřeba složitých systémů laserů, které manipulují s atomy v iontových pastích. Výhodou kvantových počítačů je rychlost, se kterou dokáží pracovat, doposud však neexistoval jednoduchý transport kvantové komunikace. Fyzikové z University of Innsbruck teď udělali první krok, kdy se jim tato informace podařila přenést z atomu na foton, částici světla, která cestuje v optických kabelech.

Vědci při svém experimentu umístili atom vápníku do iontové pasti, která jej izoluje od vnějšího prostředí a tato soustava je následně položena mezi dvě zrcadla. Za pomocí laseru je uložena kvantová informace do atomu, který je následně excitován a uvolní foton, který lze pomocí zrcadel poslat kýženým směrem do optického kabelu. V cíli je potom foton dekódován a kvantová informace uložená v jeho polarizačním stavu z něj přenesena zpět do atomu.

Jde o další krok ve vývoji kvantových počítačů, které by svou výpočetní kapacitou mohly v budoucnosti sloužit k provádění složitých operací, které dnes běžným počítačům trvají příliš dlouho.
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Internet

tag icon
Další články z kategorie
Internet