do not follow here
Život < LIVING fUTURE

Vědci prokázali, že je matematicky nemožné zastavit stárnutí lidského těla

Vědci na University of Arizona se podívali matematicky na problém stárnutí v mnohobuněčných organismech jako je člověk a výsledkem jejich bádání je jednoduchý závěr - stárnutí se nevyhneme. Našemu tělu se totiž při stárnutí dějí dvě věci - naše buňky buď zpomalují a přestávají fungovat (třeba když vlasové buňky přestanou vyrábět pigment a vlasy šednou), anebo naopak zrychlují svůj růst, což způsobuje rakovinu. Výsledky studie Intercellular Competition and Inevitability of Multicellular Aging jsou publikovány ve vědeckém časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.Jednotlivé buňky normálně část svojí existence věnují jednak svému vlastnímu přežití, ale také přežití celkového systému, tedy živého organismu. Nevyhnutelně tak dochází k tomu, že samotné buňky ztrácejí svou vlastní funkcionalitu, což ve výsledku vede ke stárnutí.

Dosavadní přístupy předpokládaly, že by se proces stárnutí mohl teoreticky zastavit, pokud by bylo možné uměle vyvolat přirozený výběr, který by upřednostňoval fungující buňky nad těmi nefunkčními. Nový výzkum však ukazuje, že tímto přístupem se otevírají dveře pro růst rakoviny v těle.

Vědecký tým postupoval tak, že vytvořil matematický model přirozeného výběru mezi buňkami, tedy právě ten teoretický postup, který by mohl teoreticky stárnutí zastavit. V modelu tak dochází k tomu, že zpomalující, stárnoucí buňky jsou eliminovány a nahrazovány těmi, které fungují jak mají. Takto se ale do systému dostávají právě ty, které rostou nekontrolovaně a postupně se vyvíjejí v rakovinné buňky, které nevyhnutelně vedou ke smrti celého organismu.

Snahy o zastavení stárnutí lidského organismu tak zřejmě nebudou mít šanci na úspěch. Honba za nesmrtelností tak dostává silný protiargument, který nebude jednoduché obejít. Nezbývá než se soustředit na jiné cesty jak dosáhnout nesmrtelnosti, ty však budou nejspíš vyžadovat opuštění originálního těla, které se procesu stárnutí prostě nevyhne.
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Život

tag icon
Další články z kategorie
Život
Načítám stránku...
x zrušit