do not follow here
Biologie < LIVING fUTURE

Střední Evropa byla ještě před 6 000 lety pokryta z 80 % lesy, jejich ústup začal v době broznové

Kdysi dávno bylo na evropském kontinentu tolik lesů, že mohly veverky teoreticky přeskakovat ze stromu na strom od Lisabonu až do Moskvy. Více než polovina evropských lesů ale za posledních 6 000 let zmizela, ukazuje to výzkum odborníků z University of Plymouth publikovaný v magazínu Nature. Analýzou pylů z více než tisícovky míst ve střední a severní Evropě přišli vědci na to, že alespoň dvě třetiny této části kontinentu musely být před několika tisíci let pokryty lesy. Dnes se zde zalesnění pohybuje kolem jedné třetiny, v západní a jižní Evropě spíše kolem desetiny.Důvod zmenšování zalesněných ploch je zřejmý - dřevo bylo s rozvojem lidské civilizace používáno jako palivo, stavební materiál a zároveň docházelo k potřebě rozšíření orné půdy. Tento trend se začíná měnit až v poslední době s objevem nových paliv a nových stavebních materiálů. Nemalou roli zde hraje také ochrana přírody.

Výzkum byl prováděn v Německu, Francii, Švédsku, Estonsku a Švýcarsku. Výsledky pylové analýzy ukazují, že před 11 tisíci lety bylo pokrytí lesy asi 60 %, toto číslo narostlo a před 6 tisíci lety to bylo 80 %. S nástupem neolitu a doby bronzové (před 5-3 tisíci lety) však začalo docházet k postupnému ustupování lesa a přechodu na zemědělské využití půdy. Například v Británii zmizelo 20 % lesa ještě před koncem dobry bronzové.

V České republice je aktuálně pokrytí lesními porosty 34 %, v celé Evropské Unii je to v průměru 38 %. Nejvíce lesů je ve Finsku (73 %) a Švédsku (68 %), naopak nejméně lesů je ve Spojeném Království a Nizozemí (11 %).
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Biologie

Načítám stránku...
x zrušit