Jupiter < LIVING fUTURE

Vědci objevili doposud neznámý jev v polární záři na Jupiteru

Vědcům se podařilo v datech z orbitální sondy Juno identifikovat nové útvary v polárních zářích na planetě Jupiter. Zatím nepojmenovaný fenomén má tvar kruhu a rozpíná se rychle ze svého středu. Podle vědců by mohly zárodky tohoto jevu vznikat daleko od samotné planety na hranici její magnetosféry při interakci se slunečním větrem.

Jupiter

Jupiter Největší planeta sluneční soustavy má poloměr zhruba 70 tisíc kilometrů (Země má 6 378 km). Slunce obíhá ve vzdálenosti 4,95 - 5,46 AU (Země ve vzdálenosti 1 AU).Nově identifikovaný jev byl pozorován v ultrafialovém spektru, ve kterém vědci polární záře planety běžně pozorují. Dosavadní pozorování teleskopem Hubble i sondou Juno ukazují, že většina polárních září Jupitera je generována vnitřními procesy v magnetosféře. Nový jev ale zřejmě pochází z hranice magnetosféry, kde dochází k interakci s částicemi ze slunečního větru.

Studie přijatá k publikaci v magazínu Journal of Geophysical Research: Space Physics nabízí ještě jedno možné vysvětlení vzniku tohoto jevu: přepojení magnetických siločar na denní straně planety.

Jupiter, polární záře
Nový fenomén v polární záři Jupitera zachycený sondou Juno
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu
Chcete vědět o dalším článku?
Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích


Další zprávy z kategorie
Jupiter
tag icon
Další články z kategorie
Jupiter