Hvězdy < LIVING fUTURE

První detekce rádiových vln z rázové vlny u masivní rentgenové binární hvězdy Vela X-1

Vela X-1 je binární systém tvořený neutronovou hvězdou a masivním veleobrem. Tyto dvě hvězdy jsou si tak blízko, že se vzájemně oběhnou za pouhých 9 dní. Při tomto tanci vysává malá neutronová hvězda materiál se svého souseda, který zároveň generuje intenzivní hvězdné větry. Tyto větry vytváří při kontaktu s mezihvězdným médiem rázovou vlnu, kterou astronomové pozorují v infračerveném spektru a podle nově publikované studie také v rádiovém.

Pulzar Vela X-1 a hvězda HD 77581

Pulzar Vela X-1 a hvězda HD 77581 Rázová vlna tvořená při nárazu větrů z hvězdy HD 77581 do mezihvězdného média.Hvězda Vela X-1 patří do kategorie masivních rentgenových dvojhvězd (high-mass X-ray binary, HMXB), tedy objektů tvořených dvěma hvězdami, které emitují rentgenové záření. Veleobr v tomto sytému nese označení HD 77581.

Ke svým pozorováním astronomové použili v září a říjnu 2020 teleskop MeerKAT v jižní Africe, se kterým zachytili rádiové vlny s frekvencí 1,3 GHz. Rázová vlna u hvězdy Vela X-1 je tak zatím první HMXB, u které byly rádiové vlny zachyceny.

Neutronové hvězdy

Neutronové hvězdy jsou malé hvězdné objekty dosahující průměru do zhruba 20 kilometrů, které však mají vysokou hmotnost a tedy i hustotu. Vznikají na konci života hvězd hlavní posloupnosti, jejichž hmotnost se pohybuje mezi 10 a 30 Slunci (z menších objektů vznikají bílí trpaslíci a z větších černé díry). Hmotnost neutronové hvězdy se pohybuje mezi 1,4 - 2,1 hmotnostmi Slunce. Nejrychleji rotující neutronová hvězda PSR J1748-2446ad se kolem svojí osy otočí více než 700x za sekundu.

Typy neutronových hvězd

Pulzar Rotující neutronové hvězdy, které naším směrem vysílají proudy radiace vycházející z jejich pólů, se jeví jako pulzující hvězdy. Pulzary mají pravidelnou a specifickou periodu rotace a mohou být využívány k orientaci sond ve vesmíru. Rentgenový pulzar Některé neutronové hvězdy vydávají rentgenové záření. Jedná se zpravidla o binární systémy, kde neutronová svou gravitací vysává materiál ze svého souseda. Tento materiál vytváří akreční disk kolem neutronové hvězdy. Čím blíž, tím rychleji rotuje a více se zahřívá, a to až do extrémních teplot, kdy dochází k emisi rentgenového záření. Milisekundový pulzar Neutronové hvězdy, které se kolem svojí osy otočí za kratší dobu, než je 10 milisekund jsou označovány jako milisekundové. Vědci předpokládají, že se jedná o hodně staré neutronové hvězdy, které se v průběhu svojí existence zrychlily svou rotaci. Pravděpodobnou příčinou zrychlení je pohlcování rychle rotujícího materiálu z disku kolem hvězdy. Magnetar Magnetar je neutronová hvězda s extrémně silným magnetickým polem, které dosahuje až k 1011 tesla. I tyto hvězdy rotují vysokou rychlostí.
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu
Chcete vědět o dalším článku?
Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích


Další zprávy z kategorie
Hvězdy
tag icon
Další články z kategorie
Hvězdy