do not follow here
Hvězdy < LIVING fUTURE

Český výzkum potvrzuje, že cefeidy se častěji vyskytují mimo hvězdokupy

Počítačové simulace provedené českými astronomy ukazují, že pouze asi 10 % cefeid se nachází ve hvězdokupách. Pokud už se v takové skupině hvězd cefeida nachází, je v ní většinou jediná a častěji hmotnější. Nový výzkum poskytuje první detailní pohled na dynamiku mezi těmito hvězdami a hvězdokupami. Simulace zároveň potvrzují některá empirická pozorování těchto speciálních hvězd.Cefeidy

Cefeidy (cepheids) jsou pulzující hvězdy jejichž perioda pulzů je úzce svázána s jejich zářivostí. Pozorováním pulzů, které se opakují jednou za 3 až 30 dní, lze tedy zjistit, jak silně hvězda ve skutečnosti září a díky tomu odvodit její přesnou vzdálenost. Hvězdy tohoto typu jsou proto v astronomii často používány pro měření vzdáleností v Mléčné dráze a blízkých galaxiích.
Nová studie byla vedena Františkem Dinnbierem z Astronomického ústavu UK. Na výzkumu se podíleli také Richard I. Anderson a Pavel Kroupa. Ve své studii astronomové došli mimo jiné k následujícím závěrům:
  • Předchůdci cefeid častěji uniknou z menších hvězdokup než z větších
  • Cefeidy s vyšší hmotností mají o 30 % vyšší pravděpodobnost výskytu ve hvězdokupách
  • Hvězdokupy s vyšší hmotností mají větší pravděpodobnost výskytu více než jedné cefeidy

Cefeidy

Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Hvězdy

Načítám stránku...
x zrušit