do not follow here
Gravitační vlny < LIVING fUTURE

Mezi desítkou nově identifikovaných gravitačních vln je i kolize nezvyklého páru černých děr

V posledních sedmi letech vědci zachytili a identifikovali celkem 90 signálů gravitačních vln. Zásluhu na tom mají dva detektory: Evropský Virgo a americký LIGO. V datech z roku 2019 se nyní vědcům podařilo rozpoznat dalších 10 signálů. Mezi nimi se nachází kolize černých děr nezvyklých velikostí a také například srážka masivní černé díry s menší, která měla opačnou rotaci.Gravitační vlny

Gravitační vlny jsou nerovnosti v časoprostoru způsobené interakcí extrémně hmotných těles jako jsou neutronové hvězdy nebo černé díry. Při srážce těchto objektů dochází k deformaci časoprostoru, která se šíří vesmírem a je detekovatelná extrémně citlivými přístroji na Zemi. Díky tomuto efektu mohou vědci zkoumat vzdálené černé díry i bez detekce elektromagnetické radiace (světlo, rádiové vlny, rentgen,...).
  • První detekce gravitačních vln: 14. září 2015 (publikováno v únoru 2016)
  • Počet detekcí: 90 potvrzených do listopadu 2021 (a k tomu desítky dalších detekcí s menší mírou jistoty)
  • Detektory: LIGO, VIRGO, KAGRA

Srážku černých děr s rozdílnou rotací doposud vědci nepozorovali. Podle Setha Olsena, který nový výzkum vedl, se jedná o zajímavý exemplář podskupiny binárních černých děr.

Desítka nových signálů se ukrývala v datech, která už byla několikrát probádána. Jedná se nicméně o slabší nebo nezvyklé signály, které byly při dosavadních analýzách ignorovány, nebo označeny za nejisté. Olsenovi a kolegům se nicméně podařilo z dat vydolovat nové detekce pomocí tzv. IAS pipeliny, která umožňuje detekci i méně častých signálů.
Vznik gravitačních vln
Simulace kolize černých děr a vzniku gravitačních vln

Gravitační vlny, vybrané detekce

Některé z detekovaných událostí gravitačních vln prostřednictvím observatoří LIGO a Virgo.

Událost Datum Výsledný objekt Hmotnost
(hmotnost Slunce)
Poznámka
GW150914 2015-09-14 Černá díra 62 První detekce gravitačních vln
GW170608 2017-06-08 Černá díra 18 Kolize nejmenších černých děr (10,9 a 7,6 hmotností Slunce)
GW170729 2017-07-29 Černá díra 80 Do roku 2017 největší výsledná černá díra z kolize detekované prostřednictvím gravitačních vln
GW170814 2017-08-14 Černá díra 53 První změřená polarizace
GW170817 2017-08-17 Neutronová hvězda 2,74 První pozorovaná kolize neutronových hvězd
GW190425 2019-04-24 neznámo ? Druhá pozorovaná kolize neutronových hvězd, není zřejmé, co bylo jejím výsledkem
GW190521 2019-05-21 Černá díra 142 Nejtěžší známá černá díra detekovaná prostřednictvím gravitačních vln, zároveň nejtěžší původní objekty
GW190814 2019-08-14 Černá díra >5 Nezvyklá kolize, ve které měl jeden z objektů 2,5násobek hmotnosti Slunce. To je příliš na neutronovou hvězdu a málo na černou díru.
GW200105
S200105ae
2020-01-05 Černá díra >10,4 První potvrzená detekce kolize černé díry s neutronovou hvězdou
GW200115 2020-01-15 Černá díra >7,8 Druhá potvrzená detekce kolize černé díry s neutronovou hvězdou
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Gravitační vlny

tag icon
Další články z kategorie
Gravitační vlny