Neutronové hvězdy < LIVING fUTURE

Objev pulzaru s rekordně pomalou rotací

Astronomové vedení Manishou Caleb objevili nový pulzar (neutronovou hvězdu) s rekordně dlouhou periodou - 76 sekund. Rotace pulzarů je zpravidla v milisekundách až nižších desítkách sekund. Nově objevená hvězda PSR J0901-4046 tak představuje první exemplář ze zcela nové třídy neutronových hvězd, jejichž existence byla doposud víceméně teoretická.Pulzar s nejdelší známou periodou byl doposud PSR J0250+5854 s rotací 23,5 sekund. Ještě delší periodu má AR Scorpii (118 sekund), v tomto případě se nicméně jedná o jediný známý exemplář pulzaru, který není neutronovou hvězdou ale bílým trpaslíkem.

Hvězdu PSR J0901-4046 detekoval jihoafrický radioteleskop MeerKAT. Má 7 různých typů pulzů, z nichž některé vykazují silnou periodicitu. Některé charakteristiky této hvězdy připomínají magnetary a rychlé rádiové signály FRB. 

Neutronové hvězdy

Neutronové hvězdy jsou malé hvězdné objekty dosahující průměru do zhruba 20 kilometrů, které však mají vysokou hmotnost a tedy i hustotu. Vznikají v supernovách na konci života hvězd hlavní posloupnosti, jejichž hmotnost se pohybuje mezi 10 a 30 Slunci (z menších objektů vznikají bílí trpaslíci a z větších černé díry). Hmotnost neutronové hvězdy se pohybuje mezi 1,4 - 2,1 hmotnostmi Slunce. Nejrychleji rotující neutronová hvězda PSR J1748-2446ad se kolem svojí osy otočí více než 700x za sekundu.

Typy neutronových hvězd

Pulzar Rotující neutronové hvězdy, které naším směrem vysílají proudy radiace vycházející z jejich pólů, se jeví jako pulzující hvězdy. Pulzary mají pravidelnou a specifickou periodu rotace a mohou být využívány k orientaci sond ve vesmíru. Rentgenový pulzar Některé neutronové hvězdy vydávají rentgenové záření. Jedná se zpravidla o binární systémy, kde neutronová svou gravitací vysává materiál ze svého souseda. Tento materiál vytváří akreční disk kolem neutronové hvězdy. Čím blíž, tím rychleji rotuje a více se zahřívá, a to až do extrémních teplot, kdy dochází k emisi rentgenového záření. Milisekundový pulzar Neutronové hvězdy, které se kolem svojí osy otočí za kratší dobu, než je 10 milisekund jsou označovány jako milisekundové. Vědci předpokládají, že se jedná o hodně staré neutronové hvězdy, které v průběhu svojí existence zrychlily svou rotaci. Pravděpodobnou příčinou zrychlení je pohlcování rychle rotujícího materiálu z disku kolem hvězdy. Pavoučí pulzary Binární systémy, kde je sekundární hvězda částečně degenerovaná, jsou označovány jako pavoučí (spider pulsars). Pokud je sekundární hvězda menší než 0,1 slunečních hmotností, je primární neutronová hvězda označena jako černá vdova. Magnetar Magnetar je neutronová hvězda s extrémně silným magnetickým polem, které dosahuje až k 1011 tesla. I tyto hvězdy rotují vysokou rychlostí.
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Neutronové hvězdy