Mezi srážkami protonů v LHC se objevila anomálie, může jít o higgsův boson?

Koncem července na konferenci Evropské fyzikální společnosti v Grenoblu (Francie) prezentovali vědci z CERNu data z Velkého hadronového urychlovače (LHC), která by mohla naznačovat existenci higgsova bosonu. Mezi měřeními, která prováděli při srážkách protonů, se objevila anomálie, která by mohla být způsobena právě higgsovým bosonem.Anomálie se objevila v energetickém rozmezí 130 - 150 GeV, kde by teoreticky higgs mohl existovat. Zjednodušeně šlo o větší počet "událostí", situace vědci nazývaná "excess events", kdy v kolizích protonů vzniká větší množství srážek, než bylo původně předpokládáno.

Profesor fyziky Harvey Newman ale upozorňuje, že jde o zatím o statisticky nevýznamný jev, který nelze považovat za definitivní důkaz existence božské částice, jak je higgsovu bosonu pro jeho předpokládané vlastnosti často přezdíváno. 

Detekovaná anomálie může mít více možných příčin vzniku a nelze tedy jednoznačně určit, že by šlo o první detekci higgsova bosonu, který je součástí teoretického standardního modelu částicové fyziky, který popisuje subatomární svět. 
Líbil se Vám tento článek?

Podpořte tento web sdílením našeho obsahu:

Chcete vědět o dalším článku?

Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích.


Další zprávy z kategorie Higgsův boson

Po šesti letech od objevu higgsova bosonu vědci pozorovali jeho teoreticky nejčastější rozpad

29. 8. 2018 (novější než zobrazený článek)

Ve velkém hadronovém urychlovači (LHC) se vědci věnují studiu fundamentálních částic, které tvoří běžnou hmotu kolem nás, tedy atomy, protony, kvarky a další. Jednou z takových částic je také higgsův boson, jehož existenci se v roce 2012 podařilo právě v LHC potvrdit. Jde o částici, která dává hmotě hmotnost a šlo o jednu z posledních důležitých částic hmoty předpovězených standardním modelem fyziky. Nyní se vědcům podařilo pozorovat rozpad higgsova bosonu na spodní kvarky, podle předpovědí standardního modelu by mělo jít o nejčastější výsledek jeho rozpadu. Od objevení higgsova bosonu před šesti lety však tento rozpad zatím nepozorovali.

celý článek

Vědci poprvé pozorovali rozpad higgsova bosonu na dva b qarky

11. 7. 2018 (novější než zobrazený článek)

Vědci pracující na velkém hadronovém urychlovači částic LHC detekovali rozpad higgsova bosonu na pár b qarků - akce, která byla předpovězena standardním modelem fyziky. Podle modelu by měl rozpad nastávat zhruba v 60 % reakcí, vědcům se ale doteď nedařilo jej detekovat. Higgsův boson byl objeven v roce 2012 a jde o subatomární částici která dává ostatním částicím hmotnost.

Vědci z CERNu našli způsob jak experimentálně ověřit funkci higgsova bosonu

5. 8. 2014 (novější než zobrazený článek)

Vědcům pracujícím s Velkým hadronovým urychlovačem (LHC), se podařilo objevit interakci subatomárních částic, která by mohla potvrdit, že higgsův boson skutečně zprostředkovává hmotnost pro ostatní částice, jak praví Standardní model. Práce fyziků tak ani po potvrzení objevu božské částice, jak je higgsův boson často označován, není hotová a LHC má pořád co na práci.

celý článek

Další experimenty v urychlovači LHC potvrzují loňský objev higgsova bossonu

14. 3. 2013 (novější než zobrazený článek)

Vědci z evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) dnes představili nové výsledky jejich experimentů na velkém hadronovém urychlovači částic (LHC). Experimenty s protony urychlenými až k rychlosti světla potvrzují závěry z loňského roku, podle kterých se vědcům podařilo najít higgsův boson - částici, která má být zodpovědná za hmotnost veškeré hmoty ve vesmíru.

celý článek

Urychlovač LHC vyprodukoval doposud neznámou subatomární částici, mohl by to být higgsův boson

7. 7. 2012 (novější než zobrazený článek)

Evropští vědci pracující s Velkým hadronovým urychlovačem (LHC) oznámili 4. července na setkání fyziků v Melbourne objev nové částice, která by mohla být dlouho hledaným higgsovým bosonem. Nadšení fyziků je zatím nejvýše od spuštění LHC, jehož hlavním cílem je nalezení právě higgsova bosonu, který má být podle teoretického Standardního modelu zodpovědný za hmotnost ostatních částic.

celý článek

Zvěsti o detekci higgsova bosonu zaplavují internet, vědci z CERNu možná brzy oznámí průlom v jeho hledání

21. 6. 2012 (novější než zobrazený článek)

Před několika dny se na internetu začaly objevovat zprávy o možné detekci higgsova bosonu ve Velkém hadronovém urychlovači (LHC). Mezi prvními se zvěsti objevily na blozích fyziků, kteří se podílí na výzkumu v LHC, ty pak rychle převzala také světová média. Zatím nepotvrzené zprávy říkají, že se mezi kolizemi v LHC objevuje událost, která vypadá tak, jak by měl vypadat právě higgsův boson.

celý článek

Jaký je aktuální stav pátrání po higgsově bosonu? Vědci se blíží kýženému výsledku

29. 4. 2012 (novější než zobrazený článek)

Na pátrání po higgsově bosonu se podílí dvě obrovské fyzikální laboratoře CERN v Evropě a Fermilab v USA. Vědci se v nich pokouší rozbít hmotu na tak malé částečky, že mezi nimi budou moci pozorovat ty nejzákladnější stavební prvky hmoty. Zatím všechny objevené částice subatomárního světa zapadají do tzv. standardního modelu, což je teorie, která vysvětluje fungování světa na subatomární rovině. Z tohoto modelu však vědcům chybí jeden z hlavních kusů skládačky, higgsův boson, částice zodpovědná za hmotnost hmoty.

celý článek