do not follow here
Země < LIVING fUTURE

V horních vrstvách atmosféry dochází k oxidaci rtuti, která umožňuje její vstup do potravního řetezce

Podle nového výzkumu vědců vedených Seth Lymanem dochází v horních vrstvách k oxidaci rtuti, která uniká z průmyslových podniků po celém světě. Tato chemická reakce je počátkem procesu, který umožňuje rtuti vstoupit do potravního řetězce na Zemi. Soli rtuti jsou přitom na rozdíl od běžné rtuti prudce jedovaté, výraznější pronikání rtuti do potravy by tak mohlo mít nedozírné důsledky.Měření byla prováděna loni prostřednictvím speciálního letadla nad severní Amerikou a Evropou, zařízení připevněné na letadle bylo schopné detekovat jak elementární tak oxidovanou rtuť. Při několika přeletech mezi státy Maine a Colorado se však podařilo poprvé zachytit obě varianty rtuti, byly v proudech vzduchu, který klesal ze stratosféry, nebo její blízkosti.

Výsledek s oběma variantami rtuti podle studie, která vyšla ve vědeckém časopise Nature Geoscience, poukazuje na oxidační proces v horních vrstvách atmosféry. Jakým způsobem oxidace probíhá ale zatím není zřejmé, nicméně jakmile se rtuť přemění, rychle se dostává z atmosféry na povrch. Na zemi je bakteriemi přeměněna na methylrtuť, formu, ve které už může snadno vstoupit do potravního řetězce. V důsledku se to zřejmě projeví jako kontaminované ryby.

Autoři studie upozorňují, že rtuť která vstupuje do potravního řetězce na jednom místě planety může se může dostat do atmosféry na druhém konci světa, ve stratosféře může i několikrát obkroužit Zemi. Nicméně některá místa na Zemi, jako například jihozápad USA, kde byly vzorky odebrány, mají vhodnější podmínky pro dopad oxidované rtuti.
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Země

Načítám stránku...
x zrušit