do not follow here
Higgsův boson < LIVING fUTURE

Urychlovač LHC vyprodukoval doposud neznámou subatomární částici, mohl by to být higgsův boson

Evropští vědci pracující s Velkým hadronovým urychlovačem (LHC) oznámili 4. července na setkání fyziků v Melbourne objev nové částice, která by mohla být dlouho hledaným higgsovým bosonem. Nadšení fyziků je zatím nejvýše od spuštění LHC, jehož hlavním cílem je nalezení právě higgsova bosonu, který má být podle teoretického Standardního modelu zodpovědný za hmotnost ostatních částic.Vědci z evropské organizace CERN ve snaze poznat do hloubky strukturu hmoty sráží protony urychlené až téměř k rychlosti světla. Kolize těchto subatomárních částic pod švýcarsko-francouzskou hranicí přináší už několik měsíců zajímavé výsledky, které si vysvětlují existencí doposud neznámého bosonu. Zatím však nemají dostatek informací k tomu, aby s jistotou řekli, že jde právě o tu božskou částici, po které tak usilovně pátrají. 

Vědci jsou si zatím jistí, že se jedná o jeden z druhů bosonu a že jde o doposud nejtěžší nalezený boson. Ten, který hledají, by měl dávat hmotě její hmotnost - zdá se tedy, že jsou na dobré cestě. Vědci jsou však opatrní a mírní nadšení, dokud nebudou data prověřena a zpřesněna. 

Protony jsou tak pod alpami nadále urychlovány a se stále většími energiemi sráženy v detektorech. Stále platí, že bychom ještě letos měli vědět, zda higgsův boson skutečně existuje, nebo zda bude nutné přepsat doposud široce uznávanou teorii standardního modelu.
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Higgsův boson

tag icon
Další články z kategorie
Higgsův boson
Načítám stránku...
x zrušit