do not follow here
Život < LIVING fUTURE

Nejstarší přímé důkazy o životě na Zemi pocházejí z doby před téměř 3,5 miliardami let

Výzkumníci z univerzit v Kalifornii (UCLA) a Wisconsinu (University of Wisconsin-Madison) potvrdili stáří fosílií nalezených v Austrálii. Jsou staré 3,465 miliard let a jde o nejstarší přímé důkazy o životě na Zemi. Existují i starší známky života, v těchto případech se ale jedná o důkazy nepřímé, například sedimentární horniny potenciálně vytvořené živými organismy. Studie byla publikována v magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences a hlavními autory jsou J. William Schopf a John W. Valley.Publikovaná studie popisuje 11 různých vzorků a jejich chemické složení, které je charakteristické pro živé organismy. Jde o mikrofosílie, které Schopf objevil už v roce 1982 v západní Austrálii a popsal je ve vědeckých publikacích letech 1993 a 2002. Tehdy ale byly jeho závěry rozporované s tím, že by mohlo jít o minerály vzniklé geologickými procesy. S novými důkazy by však měly být zahnány všechny pochyby o tom, že jde o nejstarší známé přímé důkazy o existenci života na naší planetě.

Za použití přístroje SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometer) se vědcům podařilo rozpadnout každý ze vzorků na izotopy uhlíku a porovnat jejich celkový poměr. Poměry uhlíku-12 a uhlíku-13 podle nich jasně ukazují hodnoty charakteristické pro živé organismy, a to i v porovnání s horninami, ve kterých byly fosílie nalezeny. Další analýzou byly vědci schopni také určit konkrétnější informace o těchto organismech.

Podle všeho mohly přežít v prostředí bez kyslíku, které panovalo na Zemi před 3,5 miliardami let. Analýza ukázala hned tři různé druhy organismů:
- fototropické bakterie, které používaly sluneční světlo pro přísun energie.
- archebakterie (archaea), které produkovaly metan
- gammaproteobakterie, které metan konzumovaly

V době, ve které tyto organismy žily, byla Země velmi odlišnou planetou. Atmosféra v té době neobsahovala kyslík, byla však plná metanu a organismy fungovaly tak, aby mohly v tomto prostředí přežít. Pokud by život skutečně existoval v těchto podmínkách, "pouhou" miliardu let po vzniku planety, mohlo by to napovídat relativně jednoduchému rozšíření života ve vesmíru. 
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Život

tag icon
Další články z kategorie
Život
Načítám stránku...
x zrušit