Rover Curiosity našel na Marsu pravěké organické sloučeniny a periodické zvyšování koncentrace metanu

Rover Curiosity našel na Marsu evidenci, že planeta mohla kdysi dávno poskytovat podmínky vhodné k existenci života. Jde o organické molekuly zachované v sedimentárních horninách a také kolísající hodnoty metanu v dnešní atmosféře Marsu. Ani jeden z nálezů není přímým důkazem existence dávného života na Marsu, dále však podporují teorii, že sousední planeta ve své dávné historii mohla mít podmínky pro jeho existenci.

Curiosity, vzorky hornin

Curiosity, vzorky hornin Vzorek horniny odebraný z díry, kterou rover Curiosity vyvrtal do sedimentačního kamene. Na rozdíl od povrchu Marsu a většiny objektů na něm, není vzorek červený, ale šedý.Organické molekuly v horninách

I když je dnes povrch Marsu pustý, suchý a pro život jak ho známe nehostinný, rovery NASA ukazují, že tomu tak vždy nebylo. Rover Curiosity se nachází v oblasti, která byla před miliardami let součástí dna jezera nebo oceánu a zkoumá horniny, které vznikly za přítomnosti kapalné vody. To samo o sobě vypovídá o zcela jiném prostředí, než jako na planetě panuje dnes.

Metan v atmosféře

Další sondy (TGO, MAVEN) zkoumají z oběžné dráhy planety její atmosféru a mají za úkol zjistit, jak se vyvíjela. Dnešní řídká atmosféra a nízké teploty neumožňují existenci kapalné vody na povrchu planety, podle všeho však byla v historii atmosféra Marsu výrazně hustější. Rover Curiosity pomáhá se studiem atmosféry měřením koncentrace metanu. Podle nových zjištění se metan v oblasti kráteru Gale periodicky objevuje zejména v letních obdobích a naopak mizí při chladnějších teplotách. To by mohly způsobovat chemické procesy mezi vodou a horninami při jejich zahřívání, vědci však stále nedokáží vyloučit druhou způsob vzniku metanu - prostřednictvím živých organismů.
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu
Chcete vědět o dalším článku?
Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích


Další zprávy z kategorie
Hledání života