do not follow here
Neutrina < LIVING fUTURE

Německý experiment zpřesnil maximální hmotnost neutrin: 0,8 elektronvoltů

Výsledky experimentu KATRIN se sídlem v německém Karlsruhe zpřesňují možnou hmotnost subatomárních neutrin. Podle modelů založených na tomto experimentu mají maximální energii (a tedy i hmotnost) pouhých 0,8 elektronvoltů. Výsledky tohoto výzkumu mohou ovlivnit vědecké bádání jak v subatomární fyzice, tak kosmologii.

Neutrina

Neutrina jsou subatomární částice, které jen velmi slabě reagují s okolní hmotou. Mají neutrální elektrický náboj a nejnižší hmotnost ze všech částic, které nějakou hmotnost mají. Se svým okolím reagují pouze skrz gravitaci a slabou jadernou sílu.

Detektory neutrin většinou využívají detekci čerenkovova záření, které vzniká při interakci neutrin a elektronů nebo jader atomů. Jsou proto umístěny hluboko pod zemí, aby byly eliminovány vnější vlivy, pouze netečná neutrina proniknou tak hluboko.
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Neutrina

tag icon
Další články z kategorie
Neutrina