do not follow here
Hvězdy < LIVING fUTURE

Slapové narušení by mohlo být zdrojem vysokoenergetických neutrin

Při zkoumání záblesku AT2019fdr došli vědci k závěru, že by mohlo jít o zdroj energetických neutrin detekovaných antarktickou observatoří IceCube. S velkou pravděpodobností se jednalo o tzv. slapové narušení, při kterém je struktura hvězdy narušena gravitací černé díry. Jedná se o ukázkový příklad tzv. multi-messenger astronomie, při které vědci využívají kromě elektromagnetického záření také neutrin nebo gravitačních vln.Slapové narušení

Slapové narušení, neboli Tidal Disruption Event (TDE), je situace, která nastává při interakci hvězdy a černé díry. Při přiblížení hvězdy masivní černé díře dochází k její deformaci silnou gravitací a následnému rozpadu. Materiál z hvězdy se dostává do akrečního disku kolem černé díry, kde rotuje vysokou rychlostí a je zahříván na extrémně vysoké teploty. U vnitřní hrany disku, v blízkosti horizontu události černé díry pak vzniká intenzivní radiace, kterou lze detekovat observatořemi v rentgenovém a gama záření.

Neutrina

Neutrina jsou subatomární částice, které jen velmi slabě reagují s okolní hmotou. Mají neutrální elektrický náboj a nejnižší hmotnost ze všech částic, které nějakou hmotnost mají. Se svým okolím reagují pouze skrz gravitaci a slabou jadernou sílu.

Detektory neutrin většinou využívají detekci čerenkovova záření, které vzniká při interakci neutrin a elektronů nebo jader atomů. Jsou proto umístěny hluboko pod zemí, aby byly eliminovány vnější vlivy, pouze netečná neutrina proniknou tak hluboko.
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Hvězdy

Načítám stránku...
x zrušit