do not follow here
Vesmír < LIVING fUTURE

Objev další obří struktury ve vzdáleném vesmíru zpochybňuje naše chápání vesmíru

Nově objevená ultra-velká struktura má kruhovitý tvar s asi 1,3 miliardou světelných let v průměru a nachází se přes 9 miliard světelných let daleko. Její objev společně s dříve identifikovaným Obřím obloukem vyvolává otázky o kosmologickém principu, který říká, že vesmír je ve velkém měřítku homogenní a izotropní.Objekt tvořený galaxiemi dostal označení Velký prstenec (Big Ring) a podobá se dříve objevenému Velkému oblouku (Giant Arc), který má srovnatelnou velikost a na obloze se nachází nedaleko. Kdybychom prstenec mohli pozorovat přímo, zabral by na nebi velikost 15 Měsíců. Vzdálenost blížící se 10 miliardám let naznačuje, že struktury musely existovat ve velmi raném vesmíru.

Jejich velikost nicméně výrazně překračuje limit 1,2 miliard světelných let, který vědci předpokládali pro struktury ve vzdáleném vesmíru. Podle teorie má být vesmír v takových vzdálenostech homogenní. Není tak ani zřejmé, jak ke vzniku nově objevených struktur mohlo dojít.

Jedním z možných vysvětlení je, že by Obří prstenec souvisel s Baryonickými akustickými oscilacemi z raného vesmíru, které by měly mít sférický tvar. Prstenec je nicméně příliš velký a jeho tvar není kulatý. Mezi další možná vysvětlení vědci řadí také konformní cyklickou kosmologii, podle které by struktura pocházela z předchozí iterace vesmíru. Žádné z nabídnutých řešení nicméně nevysvětluje všechny parametry pozorované struktury.

Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Vesmír

tag icon
Další články z kategorie
Vesmír
Načítám stránku...
x zrušit