do not follow here
Měsíc < LIVING fUTURE

Zeměstřesení a tsunami v Japonsku nemohlo být způsobeno měsíčním perigeem

Po pátečním zemětřesní několik kilometrů od japonských břehů se vzedmuly několikametrové vlny tsunami, které kromě nejvíce zasaženého Japonska ohrožovaly i další přímořské státy. Při tomto neštěstí zemřely stovky lidí a byly způsobeny obrovské škody. V některých médiích se začaly objevovat souvislosti s měsíčním perigeem, které nastane v příštím týdnu. O tomto fenoménu jsme už na portálu www.livingfuture.cz psali. Z vědeckého hlediska nicméně neexistuje žádná souvislost mezi zvýšenou tektonickou aktivitou na Zemi a přiblížením Měsíce.Než se začne shazovat vina na Měsíc, je třeba si uvědomit několik souvislostí. Zaprvé, Měsíc se od Země dlouhodobě vzdaluje a tedy současná přiblížení Měsíce k Zemi dosahují větších vzdáleností než v minulosti, nelze tedy očekávat, že vliv Měsíce bude nějak výrazný, protože v minulosti nikdy nebyl. K výraznému přiblížení Měsíce oproti normálu dochází poměrně často a ani v síle zemětřesení, ani v jejich počtu nikdy nebyla prokázána souvislost.

Druhým faktem je, že k zemětřesení došlo víc než týden před samotným superměsícem a téměř týden po novu. Teorie o vlivu superměsíce na tektonickou aktivitu na Zemi se opírají o Měsíc v úplňku, protože právě tehdy má Měsíc společně se Sluncem největší vliv na Zemi (viz například skočný příliv). Tentokrát ale Měsíc a Slunce nebyly v takové pozici, aby mohly být příčinou zvýšené tektonické aktivity, naopak vliv Měsíce byl částečně oslaben vlivem Slunce, protože obě tělesa působila na Zemi silou s jiným vektorem.

O superměsíci v březnu se psalo už před zemětřesením a příchod katastrofy v Japonsku bude zřejmě podporovat tyto teorie. Pokud se však obrátíme na odborníky téměř všichni se shodují, že neexistuje jediný důvod přičítat jakýkoliv vliv Měsíce na tyto události.

Skutečnou příčinou zemětřesení v Japonsku je dlouhodobý posun pacifické tektonické desky pod Japonské ostrovy. Japonsko se totiž nachází na pomezí hned několika tektonických desek a díky tomu, je místem častých a silných otřesů. Během několika posledních let došlo k nastřádání energie, která byla 11. března uvolněna a způsobila tuto katastrofu. V oblasti došlo už 6. března ke slabším otřesům, které zřejmě byly způsobeny stejnými příčinami. Lze očekávat, že budou následovat další slabé otřesy, dokud se celá oblast opět na několik let neuklidní.
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Měsíc

Načítám stránku...
x zrušit