do not follow here
Částicová fyzika < LIVING fUTURE

Italský urychlovač částic vytvořil hypernukleus - hmotu, která možná existuje v neutronových hvězdách

S oznámením přišli italští vědci pracující na experimentu FINUDA, který je jedním z detektorů italského urychlovače částic INFN-LNF. Během srážek phi mesonu (který vzniká při srážkách elektronů a pozitronů) s jádrem lithia vzniká tzv. hyperjádro vodík lambda šest (6ΛH). Hyperjádro, je jádro atomu, které obsahuje hyperon, který jej činí "podivným".Italským vědcům se tak poprvé podařilo získat důkazy o existenci tohoto druhu hyperjádra, které kromě lambda hyperonu obsahuje také čtyři neutrony a jeden proton, přesto, že jeho existence byla předpovězena už v roce 1963. Jde tedy o formu těžkého vodíku (deuterium je také těžký vodík, obsahuje ale jen jeden neutron).

Hyperon lambda, který se skládá ze tří kvarků (jeden nahoru, jeden dolů a jeden podivný), mění vlastnosti hyperjádra zvláštním způsobem. V porovnání s hyperjádrem bez tohoto hyperonu totiž dokáže existovat mnohem delší dobu. Bez tohoto faktu, by zřejmě vědci nový typ vodíku ani nebyli schopni detekovat.

Hmota podobného charakteru by mohla existovat v ultrahustém prostředí v jádru neutronových hvězd, kde nepředstavitelné tlaky vedou ke vzniku exotické hmoty.
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Částicová fyzika

tag icon
Další články z kategorie
Částicová fyzika