do not follow here
Temná hmota < LIVING fUTURE

Temná hmota nakonec zřejmě skutečně nereaguje s okolím jinak než gravitací

Temná hmota je pro vědce velkou neznámou, proto jí také říkají temná. Neví čím je tvořena, ani jak a zda vůbec interaguje s běžnou hmotou. Jediné, jak se temná hmota projevuje, je skrze gravitační vliv na její okolí. Tým vědců před třemi lety přišel s novým měřením, které napovídalo, že by temná hmota mohla interagovat s tou běžnou i jinými silami než gravitací. Dnes však svou teorii korigují a vrací se zpět do původní pozice - tedy, že o interakci temné a běžné hmoty neexistují prokazatelné důkazy.V jádru celého tohoto problému je masivní kupa galaxií označovaná jako Abell 3827. Pozorování teleskopem Hubble v roce 2015 zdánlivě ukazovala, že jedna z galaxií v této kupě se oddělila od temné hmoty, ve které celá kupa sedí. Toto chování si vědci vysvětlovali tím, že může nastat při kolizích v případě, že temná hmota interaguje také jinými silami než tou gravitační.

Nová pozorování stejného týmu astronomů však nyní ukazují, že galaxie se od temné hmoty hvězdokupy přece jen neoddělila. Nová měření jsou konzistentní s teorií, že temná hmota interaguje se svým okolím pouze gravitační silou. Ke svým pozorováním vědci použili observatoř ALMA, která odhalila předtím neidentifikovanou temnou hmotu.


Toto video ukazuje simulaci kolize dvou galaktických kup. Oranžovou je znázorněna běžná hmota (zejména hvězdy), plyny (červená) a neviditelná temná hmota (modrá barva). Hvězdy v jednotlivých galaxiích mají mezi sebou velké množství prostoru a při kolizi galaktických kup se vzájemně příliš neovlivňují. Naopak u volných vodíkových plynů dochází k oddělení od jejich galaxií. Pokud temná hmota interaguje pouze skrze gravitaci, měla by se při podobné kolizi chovat podobně jako hvězdy. Nová pozorování observatoří ALMA ukazují, že temná hmota zůstává se svou galaxií.

Když vědci provedli podobné simulace pro temnou hmotu, která by interagovala také skrze jiné síly než gravitaci, výsledek neodpovídal pozorovanému chování. Stejně tak při simulacích, které nepočítaly s existencí temné hmoty docházelo k rozdílným výsledkem než k tomu co je pozorováno teleskopy. Vše tedy nasvědčuje tomu, že temná hmota existuje a reaguje s ostatní hmotou pouze gravitací. Případně existuje určitá možnost, že temná hmota reaguje pouze velmi slabě skrze ostatní fyzikální síly.
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Temná hmota

Načítám stránku...
x zrušit