do not follow here
Neutrina < LIVING fUTURE

Vědci ve Fermilabu mohli poprvé zkoumat jádra atomů pomocí neutrin se známou energií

Neutrina jsou subatomární částice bez elektrického náboje, které reagují s okolní hmotou pouze skrze slabou nukleární sílu. Díky této jejich podstatě jsou zajímavým nástrojem na zkoumání jader atomů, je však velmi obtížné změřit jejich energii, což je při zkoumání kolizí s atomy poměrně důležitá informace. Tento kousek se nyní poprvé podařil vědcům v americké laboratoři Fermilab. V rámci experimentu MiniBooNE použili neutrina, která měla energii přesně 236 MeV.Vzhledem k tomu, že neutrina nemají elektrický náboj, je pro vědce poměrně složité určit energie jednotlivých částic, nebo je nějaký způsobem filtrovat od ostatních na základě jejich energetického stavu. Vědci ve Fermilabu však zjistili, že neutrina vznikající z kaonů v klidovém stavu mají energii přesně 236 Mev (megaelektronvoltů). Využili k tomu zdroje muonových neutrin z klidových kaonů, který je k dispozici ve Fermilabu pro jiné experimenty.

Pro experiment MiniBooNE (Mini Booster Neutrino Experiment) tak mohli vědci použít muonová neutrina s přesně známou energií, která sráželi s atomy ultrarafinovaného metylenu v jejich částicovém urychlovači. Díky těmto informacím potom mohou nyní přesně určit, co se ve srážce s atomy děje, protože znají exaktní vstupy a mohou tak analyzovat výstupy této kolize.

Vědci ve Fermilabu už připravují nový experiment MicroBooNE, který staví na jejich dosavadních úspěších.

Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány ve vědeckém magazínu Physical Review Letters 6. dubna 2018.
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Neutrina

tag icon
Další články z kategorie
Neutrina
Načítám stránku...
x zrušit