do not follow here
Částicová fyzika < LIVING fUTURE

Vědci spojili světlo a hmotu, aby vytvořili částice s novými vlastnostmi

Každý druh atomu má unikátní vlastnosti, mezi ně patří i to, že absorbuje nebo emituje světlo pouze určitých energií, které odpovídají možným orbitalům jeho elektronů (největší pravděpodobnost výskytu elektronu kolem jádra atomu). To umožňuje vědcům identifikaci takových atomů, protože toto chování je stejné ve vzdáleném vesmíru i na Zemi. Vědci z University of Chicago nyní vytvořili nové hybridní částice, které vykazují nové typy chování.Vědecký tým vedený profesorem Jonathanem Simonem s pomocí laserů roztřásl elektrony metodou floketového inženýrství (Floquet engeneering), aby jim dal větší energii. Elektrony se tak mohly dostat na vyšší orbital, čímž dochází ke změnám vlastností samotného atomu. Interakcí fotonů s těmito změněnými atomy vznikají floketové polaritony (floquet polaritons) - kvazičástice, které jsou z části atom a z části světlo. 

Tyto interakce by mohly být klíčem k přeměně světla na hmotu. Vědci si od tohoto výzkumu také slibují možné pokroky ve vývoje kvantových metod komunikace.
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Částicová fyzika

tag icon
Další články z kategorie
Částicová fyzika