Země v roce 2020 rotovala kolem svojí osy nejrychleji za posledních 50 let

Měření pomocí atomových hodin ukazují, že 28 nejkratších dní na naší planetě od začátku měření v roce 1960 nastalo v loňském roce. V těchto dnech Země dokončila rotaci kolem svojí osy o několik milisekund dříve než jindy. Je to dáno například vlivem atmosférického tlaku, oceánských proudů nebo pohyby v jádru planety. Předchozí rekord nejkratšího dne pocházel z roku 2005.

Země

Země Fotografie Země pořízená družicí Suomi NPP (je pojmenovaná podle amerického vědce Vernera E. Suomiho), která slouží k pozorování Země. Snímek byl pořízen přístrojem VIIRS (Visible/Infrared Imager Radiometer Suite), který je jedním z několika zařízení na palubě vesmírné sondy, jejímž úkolem je z polární oběžné dráhy detailně zkoumat atmosféru země, její klima a pomáhat ve zpřesnění předpovědi počasí.Samotná rychlejší rotace nepředstavuje žádný výraznější problém, má nicméně vliv na měření času a na počítačové systémy. Při odchylce koordinovaného světového času (UTC) o více než 0,4 sekundy od astronomického času definovaného pohybem planety, dochází ke korekci UTC. 

Zatím nicméně vždy docházelo k přidání sekundy k UTC, tentokrát se poprvé uvažuje o odebrání sekundy. Rok 2020 byl díky rychlejší rotaci Země o 19 milisekund kratší a pokud by tento trend měl pokračovat, bude v budoucnu třeba korekce, která sekundu z UTC času odebere. 
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu
Chcete vědět o dalším článku?
Následujte LIVINGfUTURE na sociálních sítích


Další zprávy z kategorie
Čas
tag icon
Další články z kategorie
Čas