do not follow here
Europa < LIVING fUTURE

Ledový měsíc Europa má zřejmě tektonické desky, jev známý pouze ze Země

Vědcům se podařilo přijít s první evidencí, která podporuje teorii, že povrch Europy je rozdělen do pohybujících se desek. Jde o první náznak podobného jevu kdekoliv jinde ve vesmíru než na Zemi. Europa je výjimečným tělesem v naší soustavě, pozorování vesmírných sond nasvědčuje tomu, že se pod jejím povrchem skrývá tekutý oceán. Několikakilometrová vrstva ledu tento oceán odděluje od povrchu měsíce podobně jako litosférické desky na Zemi oddělují povrch planety a její žhavé nitro.Nový objev pochází z dat vesmírné sondy Galileo, která kroužila kolem Jupitera a jeho měsíců v letech 1995-2003. Vědci na snímcích měsíce Europa pozorují pukliny v jeho povrchu, kterými se dostává voda z hlubin na povrch. Vytváří tak nový povrch podobně jako láva vyvěrající ze sopek na Zemi, otázkou však zůstávalo, kam mizí povrch starý, který by měl uvolňovat místo tomu novému?

Na Zemi to funguje tak, že jednotlivé litosférické desky se pohybují často proti sobě a jedna se pomalu zasouvá pod druhou, v extrémních případech pak dochází k erupcím sopek a zemětřesením. Mohlo by k tomu docházet i u Jupitera? Europa je obětí masivní gravitace planety Jupiter a jejích dalších měsíců Ganymede a Io. Při oběhu na ni působí gravitace těchto těles různou intenzitou a dochází tak ke tření v jádru měsíce, které vytváří teplo, jež má být podle vědců zodpovědné za tekutý oceán v nitru Europy.

Co však doposud do skládačky chybělo, byla místa, kde starý povrch Europy mizí a uvolňuje místo novému. Planetární geologové Simon Kattenhorn z University of Idaho a Louise Prockter z Johns Hopkins University se pokusili rozdělit povrch Europy na jednotlivé bloky a snažili se nalézt jejich původní konfiguraci. To se jim částečně podařilo, nicméně velká část povrchu najednou chyběla. Šlo právě o místa, která zmizela pod povrchem, aby uvolnila prostor novému povrchu, který se v puklinách neustále vytváří.

Europa byla doposud přirovnávána k Zemi prostřednictvím několika spojitostí. Tou hlavní byl tekutý oceán pod jejím povrchem, který by mohl vytvářet podmínky vhodné pro život. Tektonika je další oblastí, kterou má Europa se Zemí společnou. Je na čase Europu navštívit. A mise k Europě by mohla být na spadnutí. NASA už hledá návrhy na instrumenty, které by sonda studující Europu potřebovala pro svou misi. Termín realizace této mise ani její jméno však zatím ještě nebylo zveřejněno.
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu
Průzkum Europy

Líbil se Vám tento článek?

Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Europa

Načítám stránku...
x zrušit