do not follow here
Antihmota < LIVING fUTURE

Gravitační síla shluků antihmoty by mohla být příčinou expanze vesmíru

Od roku 1998, kdy vědci objevili, že se vesmír rozpíná stále rychleji, se snaží najít vysvětlení pro tento fenomén. Nejuznávanější teorií je koncept temné energie, jejímž efektem na hmotu vesmíru je právě její rozpínání. Bohužel o moc více o temné energii nikdo neví, je to pouze teorie, která se pokouší vysvětlit pozorované vzdalování galaxií od Mléčné dráhy. Jednou z alternativních teorií je vliv antihmoty, která by mohla působit odpudivě k běžné hmotě a způsobovat její vzdalování.Italský vědec Massimo Villata publikoval v magazínu Europhysics Letters studii, jejíž závěry podporují kosmologické modely, které vysvětlují rozpínání vesmíru vlivem antihmoty. Podle Villatiho je doposud neznámý vzájemný vliv hmoty a antihmoty, vědci zatím nevědí, zda se přitahují nebo odpuzují. Einsteinova teorie relativity předpovídá vzájemné odpuzování hmoty a antihmoty a z toho vyplývající antigravitaci, která na rozdíl od běžné gravitace běžnou hmotu odpuzuje.

Ačkoliv při vzniku vesmíru při velkém třesku bylo množství hmoty a antihmoty vyrovnané, z nějakého důvodu existuje dnes ve vesmíru téměř výhradně běžná hmota. Vědci ale spekulují, že by v mezigalaktickém vakuu mohly existovat gigantické shluky zbytků antihmoty. Pokud by skutečně existovaly a vliv antihmoty na hmoty by byl odpudivý, působily by shluky antihmoty na okolní galaxie tak, že by se od sebe vzájemně vzdalovaly.
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Antihmota

tag icon
Další články z kategorie
Antihmota
Načítám stránku...
x zrušit