do not follow here
Mars < LIVING fUTURE

Mars má díky slunečním větrům zakroucený magnetický ocas

Magnetické pole Marsu je sporadické, nepravidelné a velmi slabé v porovnání s magnetosférou Země. To zřejmě přispělo k úniku atmosféry do vesmíru v dávné minulosti planety, potvrzují to data z orbitální sondy MAVEN. Nová pozorování také poukazují na zakřivení tzv. magnetického ocasu planety (magnetotail), který se působením slunečního větru odchyluje o celých 45 stupňů od původně předpokládaného směru.Země má vlastní globální magnetické pole, které se vytváří v rotujícím jádru planety. Naopak Venuše nemá žádné vlastní magnetické pole, i když interakce se sluneční aktivitou vytváří jistou obdobu magnetického ocasu. Oproti těmto planetám je magnetosféra Marsu podle nejaktuálnějších pozorování hybridem mezi jejich magnetickými poli.

Vědci v týmu kolem Giny DiBraccio, která v Goddardově vesmírném středisku pracuje na misi MAVEN, přišli se simulací, jež předpovídala, že magnetický ocas Marsu bude o 45 ° pootočený oproti směru, který je udávaný slunečními větry. Přesně takové chování teď pozoruje také sonda MAVEN na oběžné dráze planety a potvrzuje tak výsledky simulace.

V magnetosféře Marsu navíc probíhá proces zvaný rekonexe (magnetické přepojení), při které dochází k interakci magnetického pole neseného slunečními větry a sporadického magnetického pole na povrchu planety. Při kontaktu těchto dvou proti sobě jdoucích magnetických polí vznikají magnetické čáry spojující povrch planety a okolní vesmír. To umožňuje elektricky nabitým iontům v horních vrstvách atmosféry, aby po takových čarách opustily planetu.

Tento proces by tak mohl být částečně zodpovědný za únik atmosféry Marsu do vesmíru. Proces, který pravděpodobně před miliardami let přispěl k proměně planety schopné nést život v pustou kouli, kterou je dnes.
Více informací k tématu
Líbil se Vám tento článek?
Podpořte tento web sdílením našeho obsahu
Magnetické pole Venuše

Líbil se Vám tento článek?

Podpořte tento web sdílením našeho obsahu

Další zprávy z kategorie
Mars

Načítám stránku...
x zrušit